برچسب خورده: پایان نامه

انجام پایان نامه

ارزشيبابي كاركنان يكي از تاثیر گذار ترين وسائل هاي ارتقاء كار آمدي- توانمندي بهسازي نيروي آدم ي است به یاری اطلاعاتي كه از طريق ارزشيابي دقيق عملكرد نيروي آدم ي بدست مي آيد.انجام پایان …