برچسب خورده: هلال احمر ایران

رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت و پس از ارائه گزارش عملکرد جمعیت هلال احمر هلال احمر,سازمان هلال احمر,جمعیت هلال احمر,هلال احمر ایران,رییس جمهور,هیات دولت,عملکرد هلال احمر             وظیفه …