برچسب خورده: مجله موفقيت

کلید زندگی موفق

موفقيت هر توفیق بزرگی ایجاب می نماید که مسئولیت بپذیرید … در تحلیل نهایی، صفت مشترک تمام آدم های خوب توانایی در قبول مسئولیت است. از مایکل کوردا، سردبیر سایمون اند شوستر●خوب یت چیستخوب …