برچسب خورده: درب ضد سرقت

تعریف درب چیست؟

تعریف درب چیست؟در واقع به ساختاری گفته می شود که از صفحات چوبی و یا فلزی که از ارتفاع مبوسیله افرادی که از آن گذشتن می نماید بلند تر باشد اهمیت ی است که …