دست يار آموزش و همچنين پژوهش جمعیت هلال احمر: آموزش به جوانان و همچنين جوانان و نوجوانان آمادگی جامعه را برای رویارویی با حوادث بالا می برد |دست يار آموزش و همچنين پژوهش جمعیت …

کسب عنوان قهرمانی توسط دادرسان البرز

کسب عنوان قهرمانی توسط دادرسان البرز |کسب عنوان قهرمانی توسط دادرسان البرز از هلال ۱۴۷| دادرسان دختر و همچنين پسر شهرستان فردیس استان البرز توانستند در ششمین مرحله کشوری المپیاد آماده عنوان قهرمانی را …

کسب مقام اول و همچنين دوم در مرحله کشوری ششمین المپیاد آماده توسط دادرسان استان ایلام

کسب مقام اول و همچنين دوم در مرحله کشوری ششمین المپیاد آماده توسط دادرسان استان ایلام |کسب مقام اول و همچنين دوم در مرحله کشوری ششمین المپیاد آماده توسط دادرسان استان ایلام از هلال …