همه‌گیری عضویت در کمپین «نه به تصادفات جاده‌ای» |همه‌گیری عضویت در کمپین «نه به تصادفات جاده‌ای» از هلال ۱۴۷| دست یار مسائل جوانان هلال احمر همدان از استقبال مسافرین نوروزی و همچنین مسئولان استانی …

نقل از عکسی//خدمت رسانی جوانان هلال احمر سراسر کشور در روز طبیعت

نقل از عکسی//خدمت رسانی جوانان هلال احمر سراسر کشور در روز طبیعت |نقل از عکسی//خدمت رسانی جوانان هلال احمر سراسر کشور در روز طبیعت از هلال ۱۴۷| هفدهمین روز از خدمت رسانی جوانان هلال …

بهره مندی بیش از ۴۵۰ هزار گردشگر نوروزی از سرویس ها و خدمات هلال احمر مازندران |بهره مندی بیش از ۴۵۰ هزار گردشگر نوروزی از سرویس ها و خدمات هلال احمر مازندران از هلال …