منتخب تصاویر پیوستن شهروندان و مردم شهر به کمپین نه به تصادفات جاده ای/ استان البرز

منتخب تصاویر پیوستن شهروندان و مردم شهر به کمپین نه به تصادفات جاده ای/ استان البرز |منتخب تصاویر پیوستن شهروندان و مردم شهر به کمپین نه به تصادفات جاده ای/ استان البرز از هلال …

با حضور رییس نهاد جوانان از فعالان حاضر در طرح نوروزی استان ایلام تقدیر شد/ دکتر حبیبی: جوانان ارزشمندترین دارایی هر کشور خواهند بود

با حضور رییس نهاد جوانان از فعالان حاضر در طرح نوروزی استان ایلام تقدیر شد/ دکتر حبیبی: جوانان ارزشمندترین دارایی هر کشور خواهند بود |با حضور رییس نهاد جوانان از فعالان حاضر در طرح …

افراد کانون جوانان تفرش طرح پاکسازی محیط زیست را اجرا کردند |افراد کانون جوانان تفرش طرح پاکسازی محیط زیست را اجرا کردند از هلال ۱۴۷| ریاست جمعیت هلال احمر تفرش از اجرای طرح پاکسازی …

تقدیر مدیران وزارت آموزش و همچنین پرورش از عملکرد نهاد جوانان در ایام نوروز/ تاکید بر گسترش همکاری ها در حوزه دانش آموزی |تقدیر مدیران وزارت آموزش و همچنین پرورش از عملکرد نهاد جوانان …