انتخابات مجمع دبیران کانونهای جمعیت هلال احمر استان گیلان برگزار شد

انتخابات مجمع دبیران کانونهای جمعیت هلال احمر استان گیلان برگزار شد |انتخابات مجمع دبیران کانونهای جمعیت هلال احمر استان گیلان برگزار شد از هلال ۱۴۷| انتخابات مجمع دبیران ۶۷ کانون دانشجویی و همچنین جوانان …

انتخابات مجمع دبیران کانون‌های دانشجویی و همچنین جوانان کرمان برگزار شد

انتخابات مجمع دبیران کانون‌های دانشجویی و همچنین جوانان کرمان برگزار شد |انتخابات مجمع دبیران کانون‌های دانشجویی و همچنین جوانان کرمان برگزار شد از هلال ۱۴۷| با حضور دبیران کانون‌های دانشجویی و همچنین جوانان جمعیت …

فعالیت های جوانان چهارمحال و همچنین بختیاری در اعیاد شعبانیه |فعالیت های جوانان چهارمحال و همچنین بختیاری در اعیاد شعبانیه از هلال ۱۴۷| جشن اعیاد شعبانیه در سراسر استان چهارمحال و همچنین بختیاری برگزار …

مجمع دبیران کانونهای دانشجویی و همچنین جوانان استان قزوین برگزار شد

مجمع دبیران کانونهای دانشجویی و همچنین جوانان استان قزوین برگزار شد |مجمع دبیران کانونهای دانشجویی و همچنین جوانان استان قزوین برگزار شد از هلال ۱۴۷| انتخابات مجمع دبیران کانونهای دانشجویی و همچنین جوانان قزوین …

دکتر حبیبی در مراسم معارفه سرپرست جمعیت هلال احمر استان گیلان: افراد هلال احمر خالصانه در کنار شهروندان و مردم شهر قرار می گیرند و همچنین موجب آرامش خاطر آنان می شوند

دکتر حبیبی در مراسم معارفه سرپرست جمعیت هلال احمر استان گیلان: افراد هلال احمر خالصانه در کنار شهروندان و مردم شهر قرار می گیرند و همچنین موجب آرامش خاطر آنان می شوند |دکتر حبیبی …