نشست هم اندیشی دبیران کانون های جوانان و همچنين دانشجویی تهران با دست يار نهاد جوانان برگزار شد

نشست هم اندیشی دبیران کانون های جوانان و همچنين دانشجویی تهران با دست يار نهاد جوانان برگزار شد |نشست هم اندیشی دبیران کانون های جوانان و همچنين دانشجویی تهران با دست يار نهاد جوانان …

آموزش “رباتیک” به بیش از ۸۰۰ دانش‎آموز در استان اصفهان |آموزش “رباتیک” به بیش از ۸۰۰ دانش‎آموز در استان اصفهان از هلال ۱۴۷| دست يار مسائل جوانان استان اصفهان از برگزاری دوره آموزشی کاربرد …

دست يار آموزش و همچنين پژوهش جمعیت هلال احمر: آموزش به جوانان و همچنين جوانان و نوجوانان آمادگی جامعه را برای رویارویی با حوادث بالا می برد |دست يار آموزش و همچنين پژوهش جمعیت …