یکصد تیم دادرس جهت حضور در مسابقات المپیاد آماده قم آموزش می بینند

یکصد تیم دادرس جهت حضور در مسابقات المپیاد آماده قم آموزش می بینند |یکصد تیم دادرس جهت حضور در مسابقات المپیاد آماده قم آموزش می بینند از هلال ۱۴۷| دست یار مسائل جوانان جمعیت …

جلسه قدردانی از رابطین خبری وبسایت و مرکز خبرهای جدید سفر سالم بوشهر برگزار شد

جلسه قدردانی از رابطین خبری وبسایت و مرکز خبرهای جدید سفر سالم بوشهر برگزار شد |جلسه قدردانی از رابطین خبری وبسایت و مرکز خبرهای جدید سفر سالم بوشهر برگزار شد از هلال ۱۴۷| رابطین …

از فراخوان و همچنین ثبت نام در سامانه جامع تا توزیع بسته های کمک به نیازمندان |از فراخوان و همچنین ثبت نام در سامانه جامع تا توزیع بسته های کمک به نیازمندان از هلال …