در هفته هلال احمر صورت گرفت/ آغاز نمادین المپیاد فرهنگی – امدادی جوانه ها، با حضور دست یار پیش دبستانی و همچنین دانش آموزی نهاد در استان سمنان

در هفته هلال احمر صورت گرفت/ آغاز نمادین المپیاد فرهنگی – امدادی جوانه ها، با حضور دست یار پیش دبستانی و همچنین دانش آموزی نهاد در استان سمنان |در هفته هلال احمر صورت گرفت/ …

سمیناری جهت آموزش و همچنین سلامت کودکان/ نگاه ویژه جمعیت هلال احمر به موضوع کودکان

سمیناری جهت آموزش و همچنین سلامت کودکان/ نگاه ویژه جمعیت هلال احمر به موضوع کودکان |سمیناری جهت آموزش و همچنین سلامت کودکان/ نگاه ویژه جمعیت هلال احمر به موضوع کودکان از هلال ۱۴۷| اولین …

طرح ملی محله عاری از دخانیات شعب کهگیلویه و همچنین بویراحمد اجرا شد

طرح ملی محله عاری از دخانیات شعب کهگیلویه و همچنین بویراحمد اجرا شد |طرح ملی محله عاری از دخانیات شعب کهگیلویه و همچنین بویراحمد اجرا شد از هلال ۱۴۷| دومین دوره طرح ملی محله …