ازبرپایی نمایشگاهای تجهیزات امدادی تا ایستگاه سلامتی در شعب خوزستان

ازبرپایی نمایشگاهای تجهیزات امدادی تا ایستگاه سلامتی در شعب خوزستان |ازبرپایی نمایشگاهای تجهیزات امدادی تا ایستگاه سلامتی در شعب خوزستان از هلال ۱۴۷| به مناسبت هفته هلال احمر و همچنین روز جهانی صلیب سرخ …

اجرای جشنواره ماه پیشونی در کانون غنچه های هلال و همچنین مهد های همیار استان قزوین

اجرای جشنواره ماه پیشونی در کانون غنچه های هلال و همچنین مهد های همیار استان قزوین |اجرای جشنواره ماه پیشونی در کانون غنچه های هلال و همچنین مهد های همیار استان قزوین از هلال …

رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت و پس از ارائه گزارش عملکرد جمعیت هلال احمر هلال احمر,سازمان هلال احمر,جمعیت هلال احمر,هلال احمر ایران,رییس جمهور,هیات دولت,عملکرد هلال احمر             وظیفه …

برپایی چادر سلامت و همچنین صلواتی و همچنین ایستگاه بلوتوث در دانشکده فنی پسران جوان سمنان

برپایی چادر سلامت و همچنین صلواتی و همچنین ایستگاه بلوتوث در دانشکده فنی پسران جوان سمنان |برپایی چادر سلامت و همچنین صلواتی و همچنین ایستگاه بلوتوث در دانشکده فنی پسران جوان سمنان از هلال …