مشارکت ۱۰ هزار فرد يا شخص از اعضا جوانان هلال احمر خراسان رضوی در برنامه جذاب و جالب و خوب های هفته هلال احمر |مشارکت ۱۰ هزار فرد يا شخص از اعضا جوانان هلال …

برگزاری ایستگاه سلامت و همچنين برنامه جذاب و جالب و خوب های فرهنگی به مناسبت هفته سرا های دانشجویی در کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه فرهنگیان یزد

برگزاری ایستگاه سلامت و همچنين برنامه جذاب و جالب و خوب های فرهنگی به مناسبت هفته سرا های دانشجویی در کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه فرهنگیان یزد |برگزاری ایستگاه سلامت و همچنين برنامه جذاب …

دست يار مسائل جوانان جمعیت هلال احمر گلستان خبر داد: ۸هزار و همچنين ۷۵۶ فرد يا شخص از سیل زدگان از حمایت های تیم های سحر بهره مند شدند |دست يار مسائل جوانان جمعیت …

روایت لذت خلق لحظه‌های شادی‌آفرین در گفت‌وگو با دو عضو تیم سحر نهاد جوانان هلال‌احمر جذاب و جالب و خنده‌های کودکانه‌ات که اندوه سیل شوشتر را بی‌اثر کرد |روایت لذت خلق لحظه‌های شادی‌آفرین در …

آموزش کمک‌های اولیه در مدرسه امام و پيشوا خمینی (ره) به همت اعضای جوانان ورامین

آموزش کمک‌های اولیه در مدرسه امام و پيشوا خمینی (ره) به همت اعضای جوانان ورامین |آموزش کمک‌های اولیه در مدرسه امام و پيشوا خمینی (ره) به همت اعضای جوانان ورامین از هلال ۱۴۷| دانش‌ …