اردوی دوستی کانون های دانش آموزی نهاد جوانان هلال احمر در لرستان آغاز شد

اردوی دوستی کانون های دانش آموزی نهاد جوانان هلال احمر در لرستان آغاز شد |اردوی دوستی کانون های دانش آموزی نهاد جوانان هلال احمر در لرستان آغاز شد از هلال ۱۴۷| صارم رضایی از …

تابستان ۸ ریشتری در سراسر استان آذربایجان غربی‎

تابستان ۸ ریشتری در سراسر استان آذربایجان غربی‎ |تابستان ۸ ریشتری در سراسر استان آذربایجان غربی‎ از هلال ۱۴۷| تابستان ۸ ریشتری شوق رویش در سراسر استان آذربایجان غربی اعضای جوانان را به آغوش …

نقل از تصویری// روایت مصور از همکاری و همچنين همدلی دانش آموزان در اردوهای دوستی پسران جوان به میزبانی خراسان شمالی

نقل از تصویری// روایت مصور از همکاری و همچنين همدلی دانش آموزان در اردوهای دوستی پسران جوان به میزبانی خراسان شمالی |نقل از تصویری// روایت مصور از همکاری و همچنين همدلی دانش آموزان در …

اردوهای دوستی؛فرصتی منحصر به فرد در تجربه اندوزی دانش‌آموزان

اردوهای دوستی؛فرصتی منحصر به فرد در تجربه اندوزی دانش‌آموزان |اردوهای دوستی؛فرصتی منحصر به فرد در تجربه اندوزی دانش‌آموزان از هلال ۱۴۷| دور دوم از سومین اردوهای دوستی در منطقه شمال شرق کشور و همچنین …