شروعی نو برای کانون های دانشجویی دانشگاه آزاد قروه و همچنين دانشگاه پیام نور شهرستان بیجار

شروعی نو برای کانون های دانشجویی دانشگاه آزاد قروه و همچنين دانشگاه پیام نور شهرستان بیجار |شروعی نو برای کانون های دانشجویی دانشگاه آزاد قروه و همچنين دانشگاه پیام نور شهرستان بیجار از هلال …

برپایی ایستگاه سلامت توسط جوانان ورامین

برپایی ایستگاه سلامت توسط جوانان ورامین |برپایی ایستگاه سلامت توسط جوانان ورامین از هلال ۱۴۷| به مناسبت هفته ی فشار خون اعضای واحد جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان ورامین با همکاری کانون دانشجویی دانشکده …

۱۲۰ فرد يا شخص از کودکان منطقه ها و مناطق سیل زده از سرويس ها و خدمات تیم سحرهلال احمر ایلام بهره مند شدند

۱۲۰ فرد يا شخص از کودکان منطقه ها و مناطق سیل زده از سرويس ها و خدمات تیم سحرهلال احمر ایلام بهره مند شدند |۱۲۰ فرد يا شخص از کودکان منطقه ها و مناطق …

اعضای جوانان هلال احمر استان فارس همزمان با روز اهدا عضو با عضویت در این تيم قدمی دیگر برای حفظ هویت بشردوستی برداشتند

اعضای جوانان هلال احمر استان فارس همزمان با روز اهدا عضو با عضویت در این تيم قدمی دیگر برای حفظ هویت بشردوستی برداشتند |اعضای جوانان هلال احمر استان فارس همزمان با روز اهدا عضو …