نقل از عکسی//خدمت رسانی جوانان هلال احمر سراسر کشور در روز طبیعت

نقل از عکسی//خدمت رسانی جوانان هلال احمر سراسر کشور در روز طبیعت |نقل از عکسی//خدمت رسانی جوانان هلال احمر سراسر کشور در روز طبیعت از هلال ۱۴۷| هفدهمین روز از خدمت رسانی جوانان هلال …

بهره مندی بیش از ۴۵۰ هزار گردشگر نوروزی از سرویس ها و خدمات هلال احمر مازندران |بهره مندی بیش از ۴۵۰ هزار گردشگر نوروزی از سرویس ها و خدمات هلال احمر مازندران از هلال …

“روز طبیعت” در پست های ایمنی و همچنین سلامت مسافران نوروزی استان کرمان

“روز طبیعت” در پست های ایمنی و همچنین سلامت مسافران نوروزی استان کرمان |“روز طبیعت” در پست های ایمنی و همچنین سلامت مسافران نوروزی استان کرمان از هلال ۱۴۷| دست یار مسائل جوانان استان …