به گفته عکسی// سوت پایان بیست و همچنین هفتمین دوره مسابقات کشوری رفاقت مهر کشیده شد

به گفته عکسی// سوت پایان بیست و همچنین هفتمین دوره مسابقات کشوری رفاقت مهر کشیده شد |به گفته عکسی// سوت پایان بیست و همچنین هفتمین دوره مسابقات کشوری رفاقت مهر کشیده شد از هلال …

رفاقت مهر بیست و همچنین هفتم، با معرفی برترین های دوره برادران به کسب و کار خود پایان داد

رفاقت مهر بیست و همچنین هفتم، با معرفی برترین های دوره برادران به کسب و کار خود پایان داد |رفاقت مهر بیست و همچنین هفتم، با معرفی برترین های دوره برادران به کسب و …

به گفته عکسی// ثبت لحظه های رقابت و همچنین رفاقت در بیست و همچنین هفتمین دوره مسابقات رفاقت مهر برادران

به گفته عکسی// ثبت لحظه های رقابت و همچنین رفاقت در بیست و همچنین هفتمین دوره مسابقات رفاقت مهر برادران |به گفته عکسی// ثبت لحظه های رقابت و همچنین رفاقت در بیست و همچنین …

جوانان هلال احمر از مرکز درمان نگهداری و همچنین کاهش آسیب معتادان بازدید کردند

جوانان هلال احمر از مرکز درمان نگهداری و همچنین کاهش آسیب معتادان بازدید کردند |جوانان هلال احمر از مرکز درمان نگهداری و همچنین کاهش آسیب معتادان بازدید کردند از هلال ۱۴۷| در دومین روز …