از غبار روبی گلزار شهدا تا برپایی ایستگاه صلواتی در استان بوشهر

از غبار روبی گلزار شهدا تا برپایی ایستگاه صلواتی در استان بوشهر |از غبار روبی گلزار شهدا تا برپایی ایستگاه صلواتی در استان بوشهر از هلال ۱۴۷| دست یار مسائل جوانان جمعیت هلال احمر …

ازبرپایی نمایشگاهای تجهیزات امدادی تا ایستگاه سلامتی در شعب خوزستان

ازبرپایی نمایشگاهای تجهیزات امدادی تا ایستگاه سلامتی در شعب خوزستان |ازبرپایی نمایشگاهای تجهیزات امدادی تا ایستگاه سلامتی در شعب خوزستان از هلال ۱۴۷| به مناسبت هفته هلال احمر و همچنین روز جهانی صلیب سرخ …

اجرای جشنواره ماه پیشونی در کانون غنچه های هلال و همچنین مهد های همیار استان قزوین

اجرای جشنواره ماه پیشونی در کانون غنچه های هلال و همچنین مهد های همیار استان قزوین |اجرای جشنواره ماه پیشونی در کانون غنچه های هلال و همچنین مهد های همیار استان قزوین از هلال …

رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت و پس از ارائه گزارش عملکرد جمعیت هلال احمر هلال احمر,سازمان هلال احمر,جمعیت هلال احمر,هلال احمر ایران,رییس جمهور,هیات دولت,عملکرد هلال احمر             وظیفه …