تعامل ‌و همچنين مشارکت نوع دوستانه جوانان داوطلب در راستای قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا در استان گلستان

تعامل ‌و همچنين مشارکت نوع دوستانه جوانان داوطلب در راستای قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا در استان گلستان |تعامل ‌و همچنين مشارکت نوع دوستانه جوانان داوطلب در راستای قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا در …

تلاش جوانان شهریار برای قطع زنجیره انتقال کرونا

تلاش جوانان شهریار برای قطع زنجیره انتقال کرونا |تلاش جوانان شهریار برای قطع زنجیره انتقال کرونا از هلال ۱۴۷| در طی اقدامی خود جوش جوانان جمعیت‌ هلال ‌احمر شهرستان شهریار ضمن تامین هزینه‌های مورد …

تولید و همچنين توزیع ماسک و همچنين اقلام بهداشتی توسط جوانان استان تهران

تولید و همچنين توزیع ماسک و همچنين اقلام بهداشتی توسط جوانان استان تهران |تولید و همچنين توزیع ماسک و همچنين اقلام بهداشتی توسط جوانان استان تهران از هلال ۱۴۷| رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان …