به گفته کسی که عضو شهر است از فعالیت غنچه‌های هلال در روز پدر/ دست‌های کوچک دعا |به گفته کسی که عضو شهر است از فعالیت غنچه‌های هلال در روز پدر/ دست‌های کوچک دعا …

پیاده سازی و راه اندازی بازارچه خیریه کانون دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان

پیاده سازی و راه اندازی بازارچه خیریه کانون دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان |پیاده سازی و راه اندازی بازارچه خیریه کانون دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان از هلال ۱۴۷| رییس جمعیت هلال احمر شهرستان اصفهان از …

نمایش کارگاه آموزشی کاربرد علوم، فناوری، مهندسی و همچنین ریاضیات در سوانح با همکاری بنیاد ایرباس و همچنین نهاد جوانان هلال احمر/ آماده سازی جوانان جهت بهره بری و استفاده از علم و همچنین …