برپایی چادر سلامت و همچنین صلواتی و همچنین ایستگاه بلوتوث در دانشکده فنی پسران جوان سمنان

برپایی چادر سلامت و همچنین صلواتی و همچنین ایستگاه بلوتوث در دانشکده فنی پسران جوان سمنان |برپایی چادر سلامت و همچنین صلواتی و همچنین ایستگاه بلوتوث در دانشکده فنی پسران جوان سمنان از هلال …

در هفته هلال احمر صورت گرفت/ آغاز نمادین المپیاد فرهنگی – امدادی جوانه ها، با حضور دست یار پیش دبستانی و همچنین دانش آموزی نهاد در استان سمنان

در هفته هلال احمر صورت گرفت/ آغاز نمادین المپیاد فرهنگی – امدادی جوانه ها، با حضور دست یار پیش دبستانی و همچنین دانش آموزی نهاد در استان سمنان |در هفته هلال احمر صورت گرفت/ …

سمیناری جهت آموزش و همچنین سلامت کودکان/ نگاه ویژه جمعیت هلال احمر به موضوع کودکان

سمیناری جهت آموزش و همچنین سلامت کودکان/ نگاه ویژه جمعیت هلال احمر به موضوع کودکان |سمیناری جهت آموزش و همچنین سلامت کودکان/ نگاه ویژه جمعیت هلال احمر به موضوع کودکان از هلال ۱۴۷| اولین …

طرح ملی محله عاری از دخانیات شعب کهگیلویه و همچنین بویراحمد اجرا شد

طرح ملی محله عاری از دخانیات شعب کهگیلویه و همچنین بویراحمد اجرا شد |طرح ملی محله عاری از دخانیات شعب کهگیلویه و همچنین بویراحمد اجرا شد از هلال ۱۴۷| دومین دوره طرح ملی محله …