پیشنهادات و همچنين درخواست‌های دبیران کانون‌های جوانان استان‌های هلال‌احمر در جلسه ویدئوکنفراس با رئیس جمعیت |پیشنهادات و همچنين درخواست‌های دبیران کانون‌های جوانان استان‌های هلال‌احمر در جلسه ویدئوکنفراس با رئیس جمعیت از هلال ۱۴۷| دبیران …

از برگزاری “کارگاه پیشگیری از اعتیاد” در هلال احمر ایلام تا تقدیر و همچنين تشکر دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد اعتياد آور و مخدر استان

از برگزاری “کارگاه پیشگیری از اعتیاد” در هلال احمر ایلام تا تقدیر و همچنين تشکر دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد اعتياد آور و مخدر استان |از برگزاری “کارگاه پیشگیری از اعتیاد” در هلال …

اخذ بیش از ۱۱۰ واحد خون از شهروندان و همچنين جوانان جمعیت هلال احمر آذرشهر در قالب طرح ماندگار |اخذ بیش از ۱۱۰ واحد خون از شهروندان و همچنين جوانان جمعیت هلال احمر آذرشهر …