جمعیت هلال احمر مخلصانه در کنار نیروهای مسلح و همچنين مردمی در مقابله با کرونا ایستاد

جمعیت هلال احمر مخلصانه در کنار نیروهای مسلح و همچنين مردمی در مقابله با کرونا ایستاد |جمعیت هلال احمر مخلصانه در کنار نیروهای مسلح و همچنين مردمی در مقابله با کرونا ایستاد از هلال …

غربالگری و همچنين پایش تب سنجی توسط اعضای جوانان جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی

غربالگری و همچنين پایش تب سنجی توسط اعضای جوانان جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی |غربالگری و همچنين پایش تب سنجی توسط اعضای جوانان جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی از هلال ۱۴۷|  بیش …

ارتباط ویدیو کنفرانس رییس نهاد جوانان هلال احمر با معاونین مسائل جوانان استانها

ارتباط ویدیو کنفرانس رییس نهاد جوانان هلال احمر با معاونین مسائل جوانان استانها |ارتباط ویدیو کنفرانس رییس نهاد جوانان هلال احمر با معاونین مسائل جوانان استانها از هلال ۱۴۷| ارتباط زنده تصویری از طریق …