اجرای طرح ابتکاری پیام آوران بشردوستی باعنوان حمایت جوانان از سلامت سالمندان |اجرای طرح ابتکاری پیام آوران بشردوستی باعنوان حمایت جوانان از سلامت سالمندان از هلال ۱۴۷| با توجه به شیوع ویروس کرونا در …

نقل از تصویری // پایش تب مسافران در راه آهن یزد با حضور اعضا جوانان و همچنين امدادگران هلال احمر استان یزد

نقل از تصویری // پایش تب مسافران در راه آهن یزد با حضور اعضا جوانان و همچنين امدادگران هلال احمر استان یزد |نقل از تصویری // پایش تب مسافران در راه آهن یزد با …

استقرار تیم‌های تست تب هلال احمر استان در ترمینال و همچنين ‌‌ راه آهن شهرستان یزد

استقرار تیم‌های تست تب هلال احمر استان در ترمینال و همچنين ‌‌ راه آهن شهرستان یزد |استقرار تیم‌های تست تب هلال احمر استان در ترمینال و همچنين ‌‌ راه آهن شهرستان یزد از هلال …

 بیش از ۷۸۰ دانش آموز کاشمری و همچنين خلیل آبادی برای روزهای سخت آماده شدند

 بیش از ۷۸۰ دانش آموز کاشمری و همچنين خلیل آبادی برای روزهای سخت آماده شدند | بیش از ۷۸۰ دانش آموز کاشمری و همچنين خلیل آبادی برای روزهای سخت آماده شدند از هلال ۱۴۷| بیش …