نقل از تصویری// حضور رئیس نهاد جوانان در همایش تلاش ماندگار استان خراسان شمالی

نقل از تصویری// حضور رئیس نهاد جوانان در همایش تلاش ماندگار استان خراسان شمالی |نقل از تصویری// حضور رئیس نهاد جوانان در همایش تلاش ماندگار استان خراسان شمالی از هلال ۱۴۷| نقل از تصویری// …

برگزاری انتخابات کانون های دانش آموزی هلال احمر ابرکوه

برگزاری انتخابات کانون های دانش آموزی هلال احمر ابرکوه |برگزاری انتخابات کانون های دانش آموزی هلال احمر ابرکوه از هلال ۱۴۷| با هدف تعیین اعضا شورای اجرایی کانون و همچنين دبیر کانون دانش اموزی …

حضور جوانان هلال احمر سیستان و همچنين بلوچستان در شکوه چهل سالگی

حضور جوانان هلال احمر سیستان و همچنين بلوچستان در شکوه چهل سالگی |حضور جوانان هلال احمر سیستان و همچنين بلوچستان در شکوه چهل سالگی از هلال ۱۴۷| دست يار مسائل جوانان جمعیت هلال احمر …