برگزاری نخستین نشست ماهانه جوانان و همچنين امدادگران شعبه هلال احمر قم 

برگزاری نخستین نشست ماهانه جوانان و همچنين امدادگران شعبه هلال احمر قم  |برگزاری نخستین نشست ماهانه جوانان و همچنين امدادگران شعبه هلال احمر قم  از هلال ۱۴۷| نخستین نشست ماهانه امدادگران و همچنين جوانان …

جوانان هلال احمر استان فارس در سوگ سردار صلح و همچنين امنیت قاسم سلیمانی

جوانان هلال احمر استان فارس در سوگ سردار صلح و همچنين امنیت قاسم سلیمانی |جوانان هلال احمر استان فارس در سوگ سردار صلح و همچنين امنیت قاسم سلیمانی از هلال ۱۴۷| اعضای جوانان هلال …

قدردانی از نهاد جوانان در چهارمین دوره کنفرانس تجلیل سرويس ها و خدمات رسانان حوادث سال شمسي ۹۸ |قدردانی از نهاد جوانان در چهارمین دوره کنفرانس تجلیل سرويس ها و خدمات رسانان حوادث سال …

برگزاری نخستین کارگاه تخصصی احیای قلبی ریوی CPR در دانشگاه فرهنگیان- پردیس آیت الله طالقانی (ره)

برگزاری نخستین کارگاه تخصصی احیای قلبی ریوی CPR در دانشگاه فرهنگیان- پردیس آیت الله طالقانی (ره) |برگزاری نخستین کارگاه تخصصی احیای قلبی ریوی CPR در دانشگاه فرهنگیان- پردیس آیت الله طالقانی (ره) از هلال …