جوانان شهرستان های مشگین شهرستان و همچنين نیر استان اردبیل زنگ مهربانی مهر را به صدا درآوردند

جوانان شهرستان های مشگین شهرستان و همچنين نیر استان اردبیل زنگ مهربانی مهر را به صدا درآوردند |جوانان شهرستان های مشگین شهرستان و همچنين نیر استان اردبیل زنگ مهربانی مهر را به صدا درآوردند …

جشن بازگشایی مدارس و همچنين آغاز سال شمسي تحصیلی جدید در سراسر استان آذربایجان شرقی

جشن بازگشایی مدارس و همچنين آغاز سال شمسي تحصیلی جدید در سراسر استان آذربایجان شرقی |جشن بازگشایی مدارس و همچنين آغاز سال شمسي تحصیلی جدید در سراسر استان آذربایجان شرقی از هلال ۱۴۷| برنامه …

برگزاری مراسم اختتامیه طرح شوق رویش در جمعیت هلال احمر بندپی‎

برگزاری مراسم اختتامیه طرح شوق رویش در جمعیت هلال احمر بندپی‎ |برگزاری مراسم اختتامیه طرح شوق رویش در جمعیت هلال احمر بندپی‎ از هلال ۱۴۷| به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر بندپی …

با حضور رئیس جمعیت هلال‌احمر در مدرسه دخترانه عصمت؛ زنگ صلح و همچنين دوستی نواخته شد/ پویش بشردوستانه رئیس جمعیت هلال‌احمر برای دانش‌آموزان سراسر کشور |با حضور رئیس جمعیت هلال‌احمر در مدرسه دخترانه عصمت؛ …