اردوی تفریحی و همچنین کوهپیمایی کانون جوانان شهرستان کرج برگزار شد

اردوی تفریحی و همچنین کوهپیمایی کانون جوانان شهرستان کرج برگزار شد |اردوی تفریحی و همچنین کوهپیمایی کانون جوانان شهرستان کرج برگزار شد از هلال ۱۴۷| سرپرست معاونت مسائل جوانان جمعیت هلال احمر استان البرز …

به گفته عکسی// سوت پایان بیست و همچنین هفتمین دوره مسابقات کشوری رفاقت مهر کشیده شد

به گفته عکسی// سوت پایان بیست و همچنین هفتمین دوره مسابقات کشوری رفاقت مهر کشیده شد |به گفته عکسی// سوت پایان بیست و همچنین هفتمین دوره مسابقات کشوری رفاقت مهر کشیده شد از هلال …

رفاقت مهر بیست و همچنین هفتم، با معرفی برترین های دوره برادران به کسب و کار خود پایان داد

رفاقت مهر بیست و همچنین هفتم، با معرفی برترین های دوره برادران به کسب و کار خود پایان داد |رفاقت مهر بیست و همچنین هفتم، با معرفی برترین های دوره برادران به کسب و …

به گفته عکسی// ثبت لحظه های رقابت و همچنین رفاقت در بیست و همچنین هفتمین دوره مسابقات رفاقت مهر برادران

به گفته عکسی// ثبت لحظه های رقابت و همچنین رفاقت در بیست و همچنین هفتمین دوره مسابقات رفاقت مهر برادران |به گفته عکسی// ثبت لحظه های رقابت و همچنین رفاقت در بیست و همچنین …