نقل از تصویری// چهارمین جلسه شورای مرکزی مجمع دبیران کانون های دانشجویی و همچنين جوانان با حضور مسئولان ستادی و همچنين تعدادی از معاونان مسائل جوانان استان ها

نقل از تصویری// چهارمین جلسه شورای مرکزی مجمع دبیران کانون های دانشجویی و همچنين جوانان با حضور مسئولان ستادی و همچنين تعدادی از معاونان مسائل جوانان استان ها |نقل از تصویری// چهارمین جلسه شورای …

فراخوان هشتمین جشنواره ملی فداکاری دانشجویان ایران اعلام شد |فراخوان هشتمین جشنواره ملی فداکاری دانشجویان ایران اعلام شد از هلال ۱۴۷| علاقه مندان به شرکت در هشتمین جشنواره ملی فداکاری دانشجویان ایران که دومین …

نقل از تصویری// چهارمین جلسه شورای مرکزی مجمع دبیران کانون های دانشجویی و همچنين جوانان با حضور مسئولان ستادی و همچنين تعدادی از معاونان مسائل جوانان استان ها |نقل از تصویری// چهارمین جلسه شورای …