هفتادوسال مهرورزی در کانون‌های آذربایجان شرقی

هفتادوسال مهرورزی در کانون‌های آذربایجان شرقی |هفتادوسال مهرورزی در کانون‌های آذربایجان شرقی از هلال ۱۴۷| همزمان با هفتادودومین سالگرد تاسیس نهاد جوانان هلال احمر، کانون‌های متنوع و گوناگون و مختلف سراسر استان آذربایجان‌شرقی با …

برگزاری دوره بازآموزی مربیان هشتمین دوره طرح ملی دادرس در استان قزوین

برگزاری دوره بازآموزی مربیان هشتمین دوره طرح ملی دادرس در استان قزوین |برگزاری دوره بازآموزی مربیان هشتمین دوره طرح ملی دادرس در استان قزوین از هلال ۱۴۷| دست يار مسائل جوانان جمعیت هلال احمر …

اجرای طرح اهدای خون تبلور انسانیت و همچنين بشر دوستی توسط اعضای کانون دانشجویی هلال احمر استان قم

اجرای طرح اهدای خون تبلور انسانیت و همچنين بشر دوستی توسط اعضای کانون دانشجویی هلال احمر استان قم |اجرای طرح اهدای خون تبلور انسانیت و همچنين بشر دوستی توسط اعضای کانون دانشجویی هلال احمر …

۷۲ سال شمسي مهربانی در گفت‌وگو با دست يار جوانان هلال احمر ایلام/ از نوروز تا اربعین |۷۲ سال شمسي مهربانی در گفت‌وگو با دست يار جوانان هلال احمر ایلام/ از نوروز تا اربعین …

سرپرست نهاد جوانان جمعیت هلال‌احمر: اطلاعات ۶۰۰ هزار جوون و همچنين داوطلب در سامانه جامع عضویت هلال‌احمر ثبت شد |سرپرست نهاد جوانان جمعیت هلال‌احمر: اطلاعات ۶۰۰ هزار جوون و همچنين داوطلب در سامانه جامع …