مراسم گرامیداشت سالگرد ارتحام امام و پیشوا خمینی (ره) در شوشتر برگزار شد |مراسم گرامیداشت سالگرد ارتحام امام و پیشوا خمینی (ره) در شوشتر برگزار شد از هلال ۱۴۷| به بهانه سالگرد ارتحال بنیانگذار …

فعالیت های جوانان هلال احمر استان فارس در ایام وفات پیر جماران

فعالیت های جوانان هلال احمر استان فارس در ایام وفات پیر جماران |فعالیت های جوانان هلال احمر استان فارس در ایام وفات پیر جماران از هلال ۱۴۷| همزمان با سالروز ارتحال رهبر کبیر انتقلاب …

کسب رتبه عالی استان بوشهر در ارزیابی عملکرد فعالیت کانون غنچه ها

کسب رتبه عالی استان بوشهر در ارزیابی عملکرد فعالیت کانون غنچه ها |کسب رتبه عالی استان بوشهر در ارزیابی عملکرد فعالیت کانون غنچه ها از هلال ۱۴۷| معاونت مسائل جوانان جمعیت هلال احمر استان …