از اهدای خون تا پاکسازی محیط و همچنين حضور تیم های برتر بشردوستی در ادروی کشوری

از اهدای خون تا پاکسازی محیط و همچنين حضور تیم های برتر بشردوستی در ادروی کشوری |از اهدای خون تا پاکسازی محیط و همچنين حضور تیم های برتر بشردوستی در ادروی کشوری از هلال …

دست يار جوانان و همچنين دانشجویی نهاد خبر داد: برگزاری نخستین مسابقه کشوری سخنوری در استان قزوین |دست يار جوانان و همچنين دانشجویی نهاد خبر داد: برگزاری نخستین مسابقه کشوری سخنوری در استان قزوین …

نقل از تصویری// دومین روز از چهارمین دوره اردوهای دوستی منطقه شرق و همچنين جنوب شرق به میزبانی جمعیت هلال احمر استان کرمان

نقل از تصویری// دومین روز از چهارمین دوره اردوهای دوستی منطقه شرق و همچنين جنوب شرق به میزبانی جمعیت هلال احمر استان کرمان |نقل از تصویری// دومین روز از چهارمین دوره اردوهای دوستی منطقه …