کانون دانشجویی هلال احمر با همکاری کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه علوم پزشکی همدان اقدام به نشر پادکست سلبریتی_مرموز کرد |کانون دانشجویی هلال احمر با همکاری کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه علوم پزشکی همدان …

از جشن تولد تا آموزش پیشگیری از کرونا در دیدار اعضای کانون دانشجویی دانشگاه قم با کودکان سرطانی

از جشن تولد تا آموزش پیشگیری از کرونا در دیدار اعضای کانون دانشجویی دانشگاه قم با کودکان سرطانی |از جشن تولد تا آموزش پیشگیری از کرونا در دیدار اعضای کانون دانشجویی دانشگاه قم با …

نقل از تصویری_ فعالیت های پیشگیرانه کرونا_ استان قزوین‎

نقل از تصویری_ فعالیت های پیشگیرانه کرونا_ استان قزوین‎ |نقل از تصویری_ فعالیت های پیشگیرانه کرونا_ استان قزوین‎ از هلال ۱۴۷| نقل از تصویری_ فعالیت های پیشگیرانه کرونا_ استان قزوین‎ نقل از تصویری_ فعالیت …