استقبال اعضای کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه علوم پزشکی قم از نودانشجویان

استقبال اعضای کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه علوم پزشکی قم از نودانشجویان |استقبال اعضای کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه علوم پزشکی قم از نودانشجویان از هلال ۱۴۷| طرح فراخوان عضویت نودانشجویان توسط اعضای کانون …

سرپرست نهاد جوانان هلال احمر خبر داد: اجرای طرح همنوایی جوانان هلال احمر با زائران نینوا |سرپرست نهاد جوانان هلال احمر خبر داد: اجرای طرح همنوایی جوانان هلال احمر با زائران نینوا از هلال …

گرامیداشت روز “آتشنشانی و همچنين ایمنی” توسط غنچه های هلال احمر شهرستان بافق

گرامیداشت روز “آتشنشانی و همچنين ایمنی” توسط غنچه های هلال احمر شهرستان بافق |گرامیداشت روز “آتشنشانی و همچنين ایمنی” توسط غنچه های هلال احمر شهرستان بافق از هلال ۱۴۷| جمعی از اعضا کانون غنچه …

برگزاری جلسه هم اندیشی کار تيم تخصصی مدیریت شبکه های اجتماعی فضای مجازی و همچنين رسانه رابطین خبری در قم

برگزاری جلسه هم اندیشی کار تيم تخصصی مدیریت شبکه های اجتماعی فضای مجازی و همچنين رسانه رابطین خبری در قم |برگزاری جلسه هم اندیشی کار تيم تخصصی مدیریت شبکه های اجتماعی فضای مجازی و …