دکتر صابونچی در گفتگو با خبرگزاری سلامت مطرح کرد: آموزش پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و همچنين اعتیاد به جوانان |دکتر صابونچی در گفتگو با خبرگزاری سلامت مطرح کرد: آموزش پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و …

پایان یک سال شمسي خدمت بشردوستانه تیم های سحر در منطقه ها و مناطق زلزله زده غرب استان کرمانشاه

پایان یک سال شمسي خدمت بشردوستانه تیم های سحر در منطقه ها و مناطق زلزله زده غرب استان کرمانشاه |پایان یک سال شمسي خدمت بشردوستانه تیم های سحر در منطقه ها و مناطق زلزله …

آغاز مسابقات رفاقت مهر مرحله شهرستانی در سیستان و همچنين بلوچستان

آغاز مسابقات رفاقت مهر مرحله شهرستانی در سیستان و همچنين بلوچستان |آغاز مسابقات رفاقت مهر مرحله شهرستانی در سیستان و همچنين بلوچستان از هلال ۱۴۷| دست يار مسائل جوانان سیستان و همچنين بلوچستان از …

حضور وزیر ارتباطات و همچنين فناوری اطلاعات در ایستگاه سلامت کانون دانشجوئی دانشگاه نطنز |حضور وزیر ارتباطات و همچنين فناوری اطلاعات در ایستگاه سلامت کانون دانشجوئی دانشگاه نطنز از هلال ۱۴۷| همزمان با آغاز …