از برگزاری مسابقه ورزشی تا موج نشاط و همچنين سلامتی غنچه ها در هفته تربیت بدنی

از برگزاری مسابقه ورزشی تا موج نشاط و همچنين سلامتی غنچه ها در هفته تربیت بدنی |از برگزاری مسابقه ورزشی تا موج نشاط و همچنين سلامتی غنچه ها در هفته تربیت بدنی از هلال …

توزیع ۶۰ هزار بسته آموزشی و همچنين بهداشتی برای دانش‌آموزان نیازمند |توزیع ۶۰ هزار بسته آموزشی و همچنين بهداشتی برای دانش‌آموزان نیازمند از هلال ۱۴۷| رئیس نهاد جوانان هلال‌احمر از توزیع ۶۰ هزار بسته …

آئین نامه کار دانشجوئی سرويس ها و خدمات داوطلبانه اعضای نهاد جوانان ابلاغ شد |آئین نامه کار دانشجوئی سرويس ها و خدمات داوطلبانه اعضای نهاد جوانان ابلاغ شد از هلال ۱۴۷| آئين‌نامه کار دانشجويی …