دکتر صابونچی: هفته هلال احمر با رقابت استارت آپ‌ها کلید می‌خورد |دکتر صابونچی: هفته هلال احمر با رقابت استارت آپ‌ها کلید می‌خورد از هلال ۱۴۷| رئیس نهاد جوانان جمعیت هلال احمر با بیان اینکه …

جوانان کانون روستایی نصرآباد، بازویی برای کشاورزان

جوانان کانون روستایی نصرآباد، بازویی برای کشاورزان |جوانان کانون روستایی نصرآباد، بازویی برای کشاورزان از هلال ۱۴۷| تيم جهادی اعضای کانون روستایی نصرآباد با هدف تقوت روحیه ایثار و همچنين تعاون به کشاورزان در …