کسب عنوان قهرمانی توسط دادرسان البرز

کسب عنوان قهرمانی توسط دادرسان البرز |کسب عنوان قهرمانی توسط دادرسان البرز از هلال ۱۴۷| دادرسان دختر و همچنين پسر شهرستان فردیس استان البرز توانستند در ششمین مرحله کشوری المپیاد آماده عنوان قهرمانی را …

کسب مقام اول و همچنين دوم در مرحله کشوری ششمین المپیاد آماده توسط دادرسان استان ایلام

کسب مقام اول و همچنين دوم در مرحله کشوری ششمین المپیاد آماده توسط دادرسان استان ایلام |کسب مقام اول و همچنين دوم در مرحله کشوری ششمین المپیاد آماده توسط دادرسان استان ایلام از هلال …

رئیس نهاد جوانان هلال احمر خبر داد؛ اعزام ۵۰۰ فرد يا شخص از دانش آموزان زلزله زده کرمانشاه به مشهد مقدس |رئیس نهاد جوانان هلال احمر خبر داد؛ اعزام ۵۰۰ فرد يا شخص از …

سومین جلسه شورای مرکزی مجامع جوانان و همچنين دانشجویی استان آذربایجان شرقی برگزار شد

سومین جلسه شورای مرکزی مجامع جوانان و همچنين دانشجویی استان آذربایجان شرقی برگزار شد |سومین جلسه شورای مرکزی مجامع جوانان و همچنين دانشجویی استان آذربایجان شرقی برگزار شد از هلال ۱۴۷| سومین جلسه شورای …