پژوهشگر برگزیده : اقدامات داوطلبانه مانع از اعتیاد |پژوهشگر برگزیده : اقدامات داوطلبانه مانع از اعتیاد از هلال ۱۴۷| مقاله پیش بینی آمادگی اعتیاد براساس کارهای داوطلبانه در سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد …

آیین تکریم و همچنين معارفه رئیس پیشین و همچنين سرپرست جدید نهاد جوانان برگزار شد/تاکید رئیس جمعیت هلال احمر بر ضرورت گسترش کمی و همچنين کیفی طرح دادرس |آیین تکریم و همچنين معارفه رئیس …

دانش آموزان استثنایی هرمزگان آموزش های امدادی را فرا می گیرند |دانش آموزان استثنایی هرمزگان آموزش های امدادی را فرا می گیرند از هلال ۱۴۷| دست يار مسائل جوانان جمعیت هلال احمر استان هرمزگان …

سرپرست نهاد جوانان جمعیت هلال‌احمر: فعالیت‌های جوانان هلال احمر تخصصی‌تر می‌مي شود |سرپرست نهاد جوانان جمعیت هلال‌احمر: فعالیت‌های جوانان هلال احمر تخصصی‌تر می‌مي شود از هلال ۱۴۷| ایرنا- سرپرست نهاد جوانان جمعیت هلال احمر …