کارگاه آموزشی “نقش مهارتهای زندگی و همچنين آموزه های دینی در ارتقای سلامت روان” در زنجان 

کارگاه آموزشی “نقش مهارتهای زندگی و همچنين آموزه های دینی در ارتقای سلامت روان” در زنجان  |کارگاه آموزشی “نقش مهارتهای زندگی و همچنين آموزه های دینی در ارتقای سلامت روان” در زنجان  از هلال …

بهره مندی بیش از ۱۱۴ هزار زائر از سرويس ها و خدمات پست های راهنمای زائران توسط جوانان هلال احمر در ایلام

بهره مندی بیش از ۱۱۴ هزار زائر از سرويس ها و خدمات پست های راهنمای زائران توسط جوانان هلال احمر در ایلام |بهره مندی بیش از ۱۱۴ هزار زائر از سرويس ها و خدمات …

جوانان هلال احمر کرمانشاه یاری دهندگان زائرین اربعین سرور و همچنين سالار شهیدان

جوانان هلال احمر کرمانشاه یاری دهندگان زائرین اربعین سرور و همچنين سالار شهیدان |جوانان هلال احمر کرمانشاه یاری دهندگان زائرین اربعین سرور و همچنين سالار شهیدان از هلال ۱۴۷| اعضا جوانان جمعیت هلال احمر …

تلاش شبانه روزی جوانان برای خدمت رسانی به زائرین اربعین در منطقه ها و مناطق مرزی

تلاش شبانه روزی جوانان برای خدمت رسانی به زائرین اربعین در منطقه ها و مناطق مرزی |تلاش شبانه روزی جوانان برای خدمت رسانی به زائرین اربعین در منطقه ها و مناطق مرزی از هلال …