تجلیل از دبیران و همچنين دانشجویان کانون های دانشجویی استان خراسان شمالی

تجلیل از دبیران و همچنين دانشجویان کانون های دانشجویی استان خراسان شمالی |تجلیل از دبیران و همچنين دانشجویان کانون های دانشجویی استان خراسان شمالی از هلال ۱۴۷| مهدی علی آبادی دست يار گفت: در …

اردوی نشاط و همچنين پویایی با هدف قدرت افزایی اعضای جدید کانون جوانان قم برگزار شد

اردوی نشاط و همچنين پویایی با هدف قدرت افزایی اعضای جدید کانون جوانان قم برگزار شد |اردوی نشاط و همچنين پویایی با هدف قدرت افزایی اعضای جدید کانون جوانان قم برگزار شد از هلال …

طرح توانمندسازی اقشار محروم به روایت رئیس نهاد جوانان/ حمایت از کسب و همچنين کارهای محلی در اولویت است |طرح توانمندسازی اقشار محروم به روایت رئیس نهاد جوانان/ حمایت از کسب و همچنين کارهای …

برگزاری مانور سراسری زلزله در خوابگاه‌های دانشگاه‌های مهم کشور |برگزاری مانور سراسری زلزله در خوابگاه‌های دانشگاه‌های مهم کشور از هلال ۱۴۷| دست يار جوانان و همچنين دانشجویی نهاد جوانان جمعیت هلال احمر از برگزاری …