اعضای جوانان جمعیت جوانان خراسان جنوبی در قالب تیم سحر در مانور بهداشت و همچنين درمان اضطراری خوش درخشیدند

اعضای جوانان جمعیت جوانان خراسان جنوبی در قالب تیم سحر در مانور بهداشت و همچنين درمان اضطراری خوش درخشیدند |اعضای جوانان جمعیت جوانان خراسان جنوبی در قالب تیم سحر در مانور بهداشت و همچنين …

برپایی غرفه جوانان جمعیت هلال احمر در نمایشگاه ‘شکوه چهل ساله’ در قم

برپایی غرفه جوانان جمعیت هلال احمر در نمایشگاه ‘شکوه چهل ساله’ در قم |برپایی غرفه جوانان جمعیت هلال احمر در نمایشگاه ‘شکوه چهل ساله’ در قم از هلال ۱۴۷| نمایشگاه 'شکوه چهل ساله' روز …

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم: مهم ترین دستاورد هلال احمر در طول ۴۰ سال شمسي جذب سرمایه های جوون متعهد است

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم: مهم ترین دستاورد هلال احمر در طول ۴۰ سال شمسي جذب سرمایه های جوون متعهد است |مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم: مهم ترین دستاورد هلال احمر در …

برگزاری جشن انقلاب با حضور مقامات استانی و همچنين اعضای کانون دانش آموزی در مدرسه شهید مجنونیانس استان آذربایجان غربی

برگزاری جشن انقلاب با حضور مقامات استانی و همچنين اعضای کانون دانش آموزی در مدرسه شهید مجنونیانس استان آذربایجان غربی |برگزاری جشن انقلاب با حضور مقامات استانی و همچنين اعضای کانون دانش آموزی در …