برگزاری همایش کوهپیمایی اعضاء جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان کرمانشاه

برگزاری همایش کوهپیمایی اعضاء جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان کرمانشاه |برگزاری همایش کوهپیمایی اعضاء جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان کرمانشاه از هلال ۱۴۷| دست يار مسائل جوانان جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه از برگزاری …

اعضای جوانان جمعیت جوانان خراسان جنوبی در قالب تیم سحر در مانور بهداشت و همچنين درمان اضطراری خوش درخشیدند

اعضای جوانان جمعیت جوانان خراسان جنوبی در قالب تیم سحر در مانور بهداشت و همچنين درمان اضطراری خوش درخشیدند |اعضای جوانان جمعیت جوانان خراسان جنوبی در قالب تیم سحر در مانور بهداشت و همچنين …