مرجع نهضت بین‌المللی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر درخواست ایران را پذیرفت

مرجع نهضت بین‌المللی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر درخواست ایران را پذیرفت علی‌اصغر احمدی با خبری خوش برای سازمان هلال احمر کشورمان آمد. علی‌اصغر احمدی، دبیرکل جمعیت هلال احمر کشورمان در دومین نشست گروه مرجع نهضت …

ختم قرآن جوانان ماهشهری به مناسبت سالگرد ارتحال امام و پیشوا راحل |ختم قرآن جوانان ماهشهری به مناسبت سالگرد ارتحال امام و پیشوا راحل از هلال ۱۴۷| رییس جمعیت هلال احمر بندر ماهشهر از …

از نمایش جلسه هم اندیشی تا اعزام افراد جوانان سیرجانی به مرقد امام و پیشوا خمینی (ره)

از نمایش جلسه هم اندیشی تا اعزام افراد جوانان سیرجانی به مرقد امام و پیشوا خمینی (ره) |از نمایش جلسه هم اندیشی تا اعزام افراد جوانان سیرجانی به مرقد امام و پیشوا خمینی (ره) …