یک‌میلیون ارتش امدادی |یک‌میلیون ارتش امدادی از هلال ۱۴۷| ارایه آموزش‌های امدادی به یک‌میلیون دانش‌آموز در ۶‌سال شمسي قبل بررسی نحوه عضویت دانش‌آموزان در جمعیت‌هلال احمر به بهانه آغاز ‌سال شمسي تحصیلی یادگیری تقریبا …

برپایی ایستگاه سلامت جوانان هلال احمر در اجلاسیه اساتید سطوح عالی و همچنين خارج حوزه علمیه قم

برپایی ایستگاه سلامت جوانان هلال احمر در اجلاسیه اساتید سطوح عالی و همچنين خارج حوزه علمیه قم |برپایی ایستگاه سلامت جوانان هلال احمر در اجلاسیه اساتید سطوح عالی و همچنين خارج حوزه علمیه قم …

رابطان خبری جوون هلال احمر، تمام قد در مسیر انعکاس اقدامات بشردوستانه

رابطان خبری جوون هلال احمر، تمام قد در مسیر انعکاس اقدامات بشردوستانه |رابطان خبری جوون هلال احمر، تمام قد در مسیر انعکاس اقدامات بشردوستانه از هلال ۱۴۷| در ادامه نشست‌های مشورتی رییس نهاد جوانان …

آموزش پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در قالب طرح پیمان از برنامه جذاب و جالب و خوب های هلال احمر برای جوانان سیستان و همچنين بلوچستان است

آموزش پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در قالب طرح پیمان از برنامه جذاب و جالب و خوب های هلال احمر برای جوانان سیستان و همچنين بلوچستان است |آموزش پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در قالب طرح …

آموزش پیشگیری از اعتیاد جوانان سیستان و همچنين بلوچستان در قالب طرح پیمان

آموزش پیشگیری از اعتیاد جوانان سیستان و همچنين بلوچستان در قالب طرح پیمان |آموزش پیشگیری از اعتیاد جوانان سیستان و همچنين بلوچستان در قالب طرح پیمان از هلال ۱۴۷| دست يار مسائل جوانان جمعیت …