برگزاری سومین دوره  انتخابات مجامع دبیران منتخب شهرستانی در شعب هلال احمر استان فارس

برگزاری سومین دوره  انتخابات مجامع دبیران منتخب شهرستانی در شعب هلال احمر استان فارس |برگزاری سومین دوره  انتخابات مجامع دبیران منتخب شهرستانی در شعب هلال احمر استان فارس از هلال ۱۴۷| دست يار مسائل …

جوانان شوشی ضرورت و همچنين اهمیت آموزش تجربه و مهارت بالا های زندگی فرا گرفتند/ برگزاری برنامه جذاب و جالب و خوب های متنوع جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان ایذه

جوانان شوشی ضرورت و همچنين اهمیت آموزش تجربه و مهارت بالا های زندگی فرا گرفتند/ برگزاری برنامه جذاب و جالب و خوب های متنوع جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان ایذه |جوانان شوشی ضرورت و …

برگزاری اولین انتخابات شورای مجمع کانون های دانش آموزی استان قزوین

برگزاری اولین انتخابات شورای مجمع کانون های دانش آموزی استان قزوین |برگزاری اولین انتخابات شورای مجمع کانون های دانش آموزی استان قزوین از هلال ۱۴۷| اولین انتخابات شورای مجمع شهرستانی و همچنين استانی کانون …

برگزاری کارگاه های آموزشی پیشگری از ویروس کرونا در شعب هلال احمر خراسان رضوی

برگزاری کارگاه های آموزشی پیشگری از ویروس کرونا در شعب هلال احمر خراسان رضوی |برگزاری کارگاه های آموزشی پیشگری از ویروس کرونا در شعب هلال احمر خراسان رضوی از هلال ۱۴۷| برگزاری کارگاه های …

سال شمسي‌های شیرین دور از منزل و خانه؛ افزایش مجتمع‌های دانش‌آموزی در سیستان و همچنين بلوچستان |سال شمسي‌های شیرین دور از منزل و خانه؛ افزایش مجتمع‌های دانش‌آموزی در سیستان و همچنين بلوچستان از هلال …