تـدریس امداد و همچنين کمک‌های اولیه در دانشگاه‌های فرهنگیان استـان اصفهـان

تـدریس امداد و همچنين کمک‌های اولیه در دانشگاه‌های فرهنگیان استـان اصفهـان |تـدریس امداد و همچنين کمک‌های اولیه در دانشگاه‌های فرهنگیان استـان اصفهـان از هلال ۱۴۷| با برگزاری نشست مشترک مسئولبن جمعیت هلال احمر استان …

اجرای طرح یاریگران زندگی در محلات بندرعباس

اجرای طرح یاریگران زندگی در محلات بندرعباس |اجرای طرح یاریگران زندگی در محلات بندرعباس از هلال ۱۴۷| دست يار مسائل جوانان جمعیت هلال احمر استان هرمزگان از اجرای طرح یاریگران زندگی ویژه شهروندان بندرعباس …