سرپرست نهاد جوانان: از غنچه‌های هلال در تشریفات بهره بري و استفاده نشود |سرپرست نهاد جوانان: از غنچه‌های هلال در تشریفات بهره بري و استفاده نشود از هلال ۱۴۷| سرپرست نهاد جوانان، رضا بامداد …

برگزاری گردهمایی مدیران و همچنين مربیان مهدکودک های فعال کانون های غنچه های هلال احمر استان قم

برگزاری گردهمایی مدیران و همچنين مربیان مهدکودک های فعال کانون های غنچه های هلال احمر استان قم |برگزاری گردهمایی مدیران و همچنين مربیان مهدکودک های فعال کانون های غنچه های هلال احمر استان قم …

۱۲ دانشجوی جوون عضو نهاد جوانان هلال‌احمر تندیس فداکاری گرفتند |۱۲ دانشجوی جوون عضو نهاد جوانان هلال‌احمر تندیس فداکاری گرفتند از هلال ۱۴۷| تندیس فداکاری به ۱۲ دانشجوی جوون عضو هلال احمر که در …

سرپرست نهاد جوانان پای درد و همچنين دل اعضای کانون دانشجویی استان تهران نشست |سرپرست نهاد جوانان پای درد و همچنين دل اعضای کانون دانشجویی استان تهران نشست از هلال ۱۴۷| سرپرست نهاد جوانان …