برگزاری کارگاه آموزشی تجربه و مهارت بالا های تربیت نوجوان در بردسیر |برگزاری کارگاه آموزشی تجربه و مهارت بالا های تربیت نوجوان در بردسیر از هلال ۱۴۷| رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بردسیر از …

‎تقدیر نایب‌رئیس مجلس از اقدامات فرهنگی نهاد جوانان |‎تقدیر نایب‌رئیس مجلس از اقدامات فرهنگی نهاد جوانان از هلال ۱۴۷| ‎دکتر مسعود پزشکیان نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه توانمندسازی جمعیت هلال‌احمر که در راهروی …

اعزام ورزشکار عضو نهاد جوانان جمعیت هلال احمر گلستان به مسابقات جهانی مچ اندازی‎ |اعزام ورزشکار عضو نهاد جوانان جمعیت هلال احمر گلستان به مسابقات جهانی مچ اندازی‎ از هلال ۱۴۷| عاشور یمودی از …

پژوهشگر برگزیده : اقدامات داوطلبانه مانع از اعتیاد |پژوهشگر برگزیده : اقدامات داوطلبانه مانع از اعتیاد از هلال ۱۴۷| مقاله پیش بینی آمادگی اعتیاد براساس کارهای داوطلبانه در سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد …