آئین نامه کار دانشجوئی سرويس ها و خدمات داوطلبانه اعضای نهاد جوانان ابلاغ شد |آئین نامه کار دانشجوئی سرويس ها و خدمات داوطلبانه اعضای نهاد جوانان ابلاغ شد از هلال ۱۴۷| آئين‌نامه کار دانشجويی …

به همت معاونت مسائل جوانان استان قم؛ کارگاه پیشگیری اولیه از اعتیاد با حضور ۹۰ فرد يا شخص برگزار شد

به همت معاونت مسائل جوانان استان قم؛ کارگاه پیشگیری اولیه از اعتیاد با حضور ۹۰ فرد يا شخص برگزار شد |به همت معاونت مسائل جوانان استان قم؛ کارگاه پیشگیری اولیه از اعتیاد با حضور …

نقل از تصویری// چهارمین جلسه شورای مرکزی مجمع دبیران کانون های دانشجویی و همچنين جوانان با حضور مسئولان ستادی و همچنين تعدادی از معاونان مسائل جوانان استان ها

نقل از تصویری// چهارمین جلسه شورای مرکزی مجمع دبیران کانون های دانشجویی و همچنين جوانان با حضور مسئولان ستادی و همچنين تعدادی از معاونان مسائل جوانان استان ها |نقل از تصویری// چهارمین جلسه شورای …

فراخوان هشتمین جشنواره ملی فداکاری دانشجویان ایران اعلام شد |فراخوان هشتمین جشنواره ملی فداکاری دانشجویان ایران اعلام شد از هلال ۱۴۷| علاقه مندان به شرکت در هشتمین جشنواره ملی فداکاری دانشجویان ایران که دومین …