آمـوزش جـوانـان؛ حاصـل تعـامـل شبکه بهداشت و همچنين جمعیت هلال احمر در استان اصفهـان

آمـوزش جـوانـان؛ حاصـل تعـامـل شبکه بهداشت و همچنين جمعیت هلال احمر در استان اصفهـان |آمـوزش جـوانـان؛ حاصـل تعـامـل شبکه بهداشت و همچنين جمعیت هلال احمر در استان اصفهـان از هلال ۱۴۷| دست يار مسائل …

نهمین آئین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان؛ تقدیر از دانشجویان فعال در امدادرسانی داوطلبانه در حوادث |نهمین آئین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان؛ تقدیر از دانشجویان فعال در امدادرسانی داوطلبانه در حوادث …

برگزاری همایش روبان قرمز به مناسبت روز جهانی ایدز با حضور جوانان هلال احمر در قم

برگزاری همایش روبان قرمز به مناسبت روز جهانی ایدز با حضور جوانان هلال احمر در قم |برگزاری همایش روبان قرمز به مناسبت روز جهانی ایدز با حضور جوانان هلال احمر در قم از هلال …

انسان‌محوری سرمایه اصلی هلال‌احمر است

انسان‌محوری سرمایه اصلی هلال‌احمر است |انسان‌محوری سرمایه اصلی هلال‌احمر است از هلال ۱۴۷| آیین تجلیل از تجلیل از اعضای فعال کانونهای طلاب و همچنين جوانان جمعیت هلال احمر استان مرکزی با حضور سرپرست نهاد …