نقل از تصویری// تلاش جوانان هلال احمر در ایستگاه های پایش و همچنين غربالگری سراسر کشور

نقل از تصویری// تلاش جوانان هلال احمر در ایستگاه های پایش و همچنين غربالگری سراسر کشور |نقل از تصویری// تلاش جوانان هلال احمر در ایستگاه های پایش و همچنين غربالگری سراسر کشور از هلال …

غربالگری و همچنين تب سنجی یک میلیون فرد يا شخص در مبادی ورودی و همچنين خروجی های مازندران

غربالگری و همچنين تب سنجی یک میلیون فرد يا شخص در مبادی ورودی و همچنين خروجی های مازندران |غربالگری و همچنين تب سنجی یک میلیون فرد يا شخص در مبادی ورودی و همچنين خروجی …

بازدید استاندار قم از اجرای طرح ملی غربالگری جمعیت هلال احمر در مبادی ورودی و همچنين خروجی استان

بازدید استاندار قم از اجرای طرح ملی غربالگری جمعیت هلال احمر در مبادی ورودی و همچنين خروجی استان |بازدید استاندار قم از اجرای طرح ملی غربالگری جمعیت هلال احمر در مبادی ورودی و همچنين …

. باهدف پیشگیری از ابتلا به کرونا ۶۳ هزار و همچنين ۳۶۰ فرد يا شخص تا پنجم فروردین توسط داوطلبان جمعیت هلال احمر قم غربالگری شدند

. باهدف پیشگیری از ابتلا به کرونا ۶۳ هزار و همچنين ۳۶۰ فرد يا شخص تا پنجم فروردین توسط داوطلبان جمعیت هلال احمر قم غربالگری شدند |. باهدف پیشگیری از ابتلا به کرونا ۶۳ …