آموزش‌های مهارتی و همچنين امدادی به دانش‌آموزان در قالب طرح دادرس |آموزش‌های مهارتی و همچنين امدادی به دانش‌آموزان در قالب طرح دادرس از هلال ۱۴۷| دست يار امورجوانان هلال احمر البرز با تشریح جزئیات …

رقابت دانش‌آموزان اندیمشکی در مرحله شهرستانی المپیاد آماده

رقابت دانش‌آموزان اندیمشکی در مرحله شهرستانی المپیاد آماده |رقابت دانش‌آموزان اندیمشکی در مرحله شهرستانی المپیاد آماده از هلال ۱۴۷| رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان اندیمشک از برگزاری المپیاد شهرستانی دادرس با حضور هفت تیم …

حضور کانون غنچه ها و همچنين دانش آموزی در مراسم افتتاحیه ساختمان اداری هلال احمر پاکدشت

حضور کانون غنچه ها و همچنين دانش آموزی در مراسم افتتاحیه ساختمان اداری هلال احمر پاکدشت |حضور کانون غنچه ها و همچنين دانش آموزی در مراسم افتتاحیه ساختمان اداری هلال احمر پاکدشت از هلال …