مرحله شهرستانی المپیاد آماده با حضور شصت دادرس برگزار شد

مرحله شهرستانی المپیاد آماده با حضور شصت دادرس برگزار شد |مرحله شهرستانی المپیاد آماده با حضور شصت دادرس برگزار شد از هلال ۱۴۷| دوره آموزشی طرح ملی دادرس (دانش آموزان آماده در روزهای سخت) …

نمایش کارگاه آموزشی “پیشگیری ابتدایی و اولیه از اعتیاد” در استان بوشهر/ کارگاه ۶ استان دیگر همزمان با هفته هلال، برگزار می می شود

نمایش کارگاه آموزشی “پیشگیری ابتدایی و اولیه از اعتیاد” در استان بوشهر/ کارگاه ۶ استان دیگر همزمان با هفته هلال، برگزار می می شود |نمایش کارگاه آموزشی “پیشگیری ابتدایی و اولیه از اعتیاد” در …

جوانان هلال احمر سیستان و همچنین بلوچستان زنجیره انسانی نه به اعتیاد تشکیل دادند |جوانان هلال احمر سیستان و همچنین بلوچستان زنجیره انسانی نه به اعتیاد تشکیل دادند از هلال ۱۴۷| زنجیره انسانی جوانان …