تیم شهرستان ساوه تیم برتر استان مرکزی در مسابقات رفاقت مهر قسمت و بخش خواهران

تیم شهرستان ساوه تیم برتر استان مرکزی در مسابقات رفاقت مهر قسمت و بخش خواهران |تیم شهرستان ساوه تیم برتر استان مرکزی در مسابقات رفاقت مهر قسمت و بخش خواهران از هلال ۱۴۷| دست …

برگزاری آزمون عملی مربیان طرح رباتیک مسائل جوانان جمعیت هلال احمر استان تهران |برگزاری آزمون عملی مربیان طرح رباتیک مسائل جوانان جمعیت هلال احمر استان تهران از هلال ۱۴۷| از مربیان نسل سوم طرح …

تعامل جمعیت هلال احمر، جوانان عضو و همچنين دستگا‌ه‌های همکار، سه ضلع مثلث توسعه و همچنين ارتقا خدمت جوانان هلال احمر است |تعامل جمعیت هلال احمر، جوانان عضو و همچنين دستگا‌ه‌های همکار، سه ضلع …

پوستر مرحله استانی بیست و همچنين نهمین مسابقات سراسری رفاقت مهر

پوستر مرحله استانی بیست و همچنين نهمین مسابقات سراسری رفاقت مهر |پوستر مرحله استانی بیست و همچنين نهمین مسابقات سراسری رفاقت مهر از هلال ۱۴۷| پوستر مرحله استانی بیست و همچنين نهمین مسابقات سراسری …