گردهمایی اعضای کانون های روستایی لنگرود و همچنين قسمت و بخش جعفریه در سالروز تاسیس نهاد جوانان

گردهمایی اعضای کانون های روستایی لنگرود و همچنين قسمت و بخش جعفریه در سالروز تاسیس نهاد جوانان |گردهمایی اعضای کانون های روستایی لنگرود و همچنين قسمت و بخش جعفریه در سالروز تاسیس نهاد جوانان …

توزیع هزار بسته آموزشی در قالب طرح رنگین کمان امید میان دانش آموزان سراوانی

توزیع هزار بسته آموزشی در قالب طرح رنگین کمان امید میان دانش آموزان سراوانی |توزیع هزار بسته آموزشی در قالب طرح رنگین کمان امید میان دانش آموزان سراوانی از هلال ۱۴۷| رییس جمعیت هلال …

قم در بسیاری از برنامه جذاب و جالب و خوب های فرهنگی و همچنين اجتماعی در حوزه جوانان می تواند الگو باشد

قم در بسیاری از برنامه جذاب و جالب و خوب های فرهنگی و همچنين اجتماعی در حوزه جوانان می تواند الگو باشد |قم در بسیاری از برنامه جذاب و جالب و خوب های فرهنگی …

نقل از تصویری//توزیع بسته های آموزشی نوشت افزار به دانش آموزان سیستان و همچنين بلوچستان

نقل از تصویری//توزیع بسته های آموزشی نوشت افزار به دانش آموزان سیستان و همچنين بلوچستان |نقل از تصویری//توزیع بسته های آموزشی نوشت افزار به دانش آموزان سیستان و همچنين بلوچستان از هلال ۱۴۷| نقل …