به همت معاونت مسائل جوانان استان قم؛ کارگاه پیشگیری اولیه از اعتیاد با حضور ۹۰ فرد يا شخص برگزار شد

به همت معاونت مسائل جوانان استان قم؛ کارگاه پیشگیری اولیه از اعتیاد با حضور ۹۰ فرد يا شخص برگزار شد |به همت معاونت مسائل جوانان استان قم؛ کارگاه پیشگیری اولیه از اعتیاد با حضور …

نقل از تصویری// چهارمین جلسه شورای مرکزی مجمع دبیران کانون های دانشجویی و همچنين جوانان با حضور مسئولان ستادی و همچنين تعدادی از معاونان مسائل جوانان استان ها

نقل از تصویری// چهارمین جلسه شورای مرکزی مجمع دبیران کانون های دانشجویی و همچنين جوانان با حضور مسئولان ستادی و همچنين تعدادی از معاونان مسائل جوانان استان ها |نقل از تصویری// چهارمین جلسه شورای …

فراخوان هشتمین جشنواره ملی فداکاری دانشجویان ایران اعلام شد |فراخوان هشتمین جشنواره ملی فداکاری دانشجویان ایران اعلام شد از هلال ۱۴۷| علاقه مندان به شرکت در هشتمین جشنواره ملی فداکاری دانشجویان ایران که دومین …

نقل از تصویری// چهارمین جلسه شورای مرکزی مجمع دبیران کانون های دانشجویی و همچنين جوانان با حضور مسئولان ستادی و همچنين تعدادی از معاونان مسائل جوانان استان ها |نقل از تصویری// چهارمین جلسه شورای …