بازدید اعضای کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه آزاد دزفول از موسسه امام و پيشوا حسن مجتبی(ع)

بازدید اعضای کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه آزاد دزفول از موسسه امام و پيشوا حسن مجتبی(ع) |بازدید اعضای کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه آزاد دزفول از موسسه امام و پيشوا حسن مجتبی(ع) از هلال …

دستورالعمل جشنواره سراسری سفیران بشردوستی

دستورالعمل جشنواره سراسری سفیران بشردوستی |دستورالعمل جشنواره سراسری سفیران بشردوستی از هلال ۱۴۷| برای دریافت فایل دستورالعمل جشنواره سراسری سفیران بشردوستی (مسابقات فن سخنوری) اینجا را کلیک کنید.   دستورالعمل جشنواره سراسری سفیران بشردوستی …

تجلیل از دبیران و همچنين دانشجویان کانون های دانشجویی استان خراسان شمالی

تجلیل از دبیران و همچنين دانشجویان کانون های دانشجویی استان خراسان شمالی |تجلیل از دبیران و همچنين دانشجویان کانون های دانشجویی استان خراسان شمالی از هلال ۱۴۷| مهدی علی آبادی دست يار گفت: در …