سرويس ها و خدمات داوطلبانه، هزینه های امدادی را کاهش می دهد |سرويس ها و خدمات داوطلبانه، هزینه های امدادی را کاهش می دهد از هلال ۱۴۷| تهران- ایرنا- سرپرست نهاد جوانان هلال‌احمر تاکید …

برگزاری همایش کوهپیمایی اعضاء جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان کرمانشاه

برگزاری همایش کوهپیمایی اعضاء جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان کرمانشاه |برگزاری همایش کوهپیمایی اعضاء جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان کرمانشاه از هلال ۱۴۷| ادریس مرادی رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان کرمانشاه از برگزاری همایش …

سه کانون دانشجویی هلال احمر برگزیده هفتمین جشنواره ملی رویش |سه کانون دانشجویی هلال احمر برگزیده هفتمین جشنواره ملی رویش از هلال ۱۴۷| هفتمین جشنواره ملی رویش به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس با انتخاب …