برگزاری همایش گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی قم

برگزاری همایش گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی قم |برگزاری همایش گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی قم از هلال ۱۴۷| با همکاری اعضای کانون هلال احمر دانشگاه آزاد قم همایش روز …

آمـوزش جـوانـان؛ حاصـل تعـامـل شبکه بهداشت و همچنين جمعیت هلال احمر در استان اصفهـان

آمـوزش جـوانـان؛ حاصـل تعـامـل شبکه بهداشت و همچنين جمعیت هلال احمر در استان اصفهـان |آمـوزش جـوانـان؛ حاصـل تعـامـل شبکه بهداشت و همچنين جمعیت هلال احمر در استان اصفهـان از هلال ۱۴۷| دست يار مسائل …

نهمین آئین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان؛ تقدیر از دانشجویان فعال در امدادرسانی داوطلبانه در حوادث |نهمین آئین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان؛ تقدیر از دانشجویان فعال در امدادرسانی داوطلبانه در حوادث …