دوره آموزشی فتوشاپ در کانون دانشجویی دانشگاه یاسوج برگزار شد

دوره آموزشی فتوشاپ در کانون دانشجویی دانشگاه یاسوج برگزار شد |دوره آموزشی فتوشاپ در کانون دانشجویی دانشگاه یاسوج برگزار شد از هلال ۱۴۷| نمایش دوره آموزشی فتوشاپ و همچنین آن دیزاین جهت کار آفرینی …

از غبار روبی گلزار شهدا تا برپایی ایستگاه صلواتی در استان بوشهر

از غبار روبی گلزار شهدا تا برپایی ایستگاه صلواتی در استان بوشهر |از غبار روبی گلزار شهدا تا برپایی ایستگاه صلواتی در استان بوشهر از هلال ۱۴۷| دست یار مسائل جوانان جمعیت هلال احمر …