گفت‌وگوی روزنامه کسی که عضو شهر است با رییس نهاد جوانان/ دکتر مسعود حبیبی:رفت و آمد و مراجعه مسافران به پایگاه‌های ایمنی ‌و همچنین ‌سلامت به مرز ۵‌میلیون رسید/ برنامه جذاب و جالب و خوب‌های آموزشی نهاد جوانان جهت فرهنگ‌سازی در باره رانندگی در طول ‌سال شمسی نیز ادامه دارد

گفت‌وگوی روزنامه کسی که عضو شهر است با رییس نهاد جوانان/ دکتر مسعود حبیبی:رفت و آمد و مراجعه مسافران به پایگاه‌های ایمنی ‌و همچنین ‌سلامت به مرز ۵‌میلیون رسید/ برنامه جذاب و جالب و خوب‌های آموزشی نهاد جوانان جهت فرهنگ‌سازی در باره رانندگی در طول ‌سال شمسی نیز ادامه دارد

|گفت‌وگوی روزنامه کسی که عضو شهر است با رییس نهاد جوانان/ دکتر مسعود حبیبی:رفت و آمد و مراجعه مسافران به پایگاه‌های ایمنی ‌و همچنین ‌سلامت به مرز ۵‌میلیون رسید/ برنامه جذاب و جالب و خوب‌های آموزشی نهاد جوانان جهت فرهنگ‌سازی در باره رانندگی در طول ‌سال شمسی نیز ادامه دارد از هلال ۱۴۷|

شانزدهمین طرح ملی ایمنی و همچنین سلامت مسافران نوروزی با ارایه خدمت به حدود ٥‌میلیون مسافر، کسب و کار خود را به پایان رساند. آن طرح به منظور فرهنگ‌سازی و همچنین آگاهی‌بخشی به مسافران نوروزی از ٢٦ اسفندماه ‌سال شمسی پیش اجرایی شد.

«کسی که عضو شهر است» به منظور بررسی کردن جزییات آن طرح گفت‌وگویی با دکتر مسعود حبیبی، ریاست نهاد جوانان جمعیت هلال‌احمر داشته می باشد.

حبیبی در آن گفت‌وگو با تاکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی در رانندگی به جزییات آماری طرح‌های ارایه شده نهاد جوانان اشاره داشته می باشد. آنچه در ادامه می‌آید، شرح گفت‌وگوی ما می باشد.

در صورتی که موافق هستید با آن سوال شروع کنیم که طرح ملی ایمنی و همچنین سلامت مسافران نوروزی در چه مدت زمانی اجرا شد؟

طرح ملی ایمنی و همچنین سلامت مسافران نوروزی از ٢۶ اسفند‌ماه تا ١۴ فروردین برگزار شد. آن یک طرح بشردوستانه می باشد که هرساله با حضور ٢٠هزار جوون داوطلب هلال‌احمری در قالب‌ یک‌هزار پایگاه سیار و همچنین ثابت اجرا می‌می شود که پایگاه‌های ثابت در مبادی خروجی و همچنین ورودی شهرستان ها و همچنین پایگاه‌های سیار هم در قالب طرح سحاب به شهروندان و همچنین مسافران نوروزی ارایه خدمت می‌کنند.

 

به فعالیت‌های متنوع و گوناگون و مختلف آن طرح بپردازیم.

فعالیت‌های مختلفی دنبال شد. در حوزه سلامت بروشورهایی با توصیه سلامت در سفر – که با همکاری دانشگاه علوم علم پزشکی جدید تهران تهیه شده بود- توزیع شد.

همچنین با همکاری ستاد مبارزه با مواد اعتیاد آور و مخدر ریاست‌جمهوری بروشورهایی در مورد پیشگیری از اعتیاد تهیه و همچنین در بین شهروندان توزیع شد.

فضای دوستدار کودک و همچنین خیمه‌های نماز هم از دیگر خدماتی بود که در ایام نوروز اجرا شد. همه آن موارد با هدف ایمنی و همچنین سلامت مسافران نوروزی دنبال شد.

 

به کمپین «نه به تصادفات جاده‌ای» برسیم.

کمپین «نه به تصادفات جاده‌ای» با هدف کاهش و همچنین پیشگیری از تصادفات و همچنین حساس‌سازی آحاد شهروندان و مردم شهر در مورد تبعات فرهنگی و اجتماعی و همچنین اقتصادی تصادفات با حضور دست یار اجرایی ریاست‌جمهوری، مسئولان ارشد اجرایی کشور و همچنین مسئولان جمعیت هلال‌احمر، هنرمندان، ورزشکاران و همچنین ٢٠‌هزار جوون فعالیت خود را آغاز کرد.

آن کمپین با همراهی خیلی زیاد خوب مسئولان بلندپایه، نمایندگان مجلس، استانداران و همچنین استقبال خوب شهروندان و مردم شهر به کسب و کار خود ادامه داد. ما در آن کمپین در میثاق‌نامه‌ای با شهروندان و مردم شهر تعهد کردیم که سرعت غیرمجاز و همچنین سبقت غیرمجاز نداشته باشیم، کمربندها را ببندیم و همچنین در صورت خواب‌آلودگی و همچنین خستگی از ادامه مسیر خودداری کنیم.

آن هم‌روش که می‌دانید عوامل انسانی یکی از مهم‌ترین دلایل تصادفات جاده‌ای در کشور به شمار می‌آید. ما هم به همین منظور در جهت آگاهی‌بخشی و همچنین حساس‌سازی جامعه با همراهی مسئولان، رسانه‌ها، هنرمندان و همچنین ورزشکاران پیش رفتیم.

ما به دنبال تغییر رفتار در نحوه رانندگی در کشور بودیم تا درنهایت شاهد کاهش تلفات جاده‌ای باشیم. متاسفانه رقم بالایی در مورد تصادفات جاده‌ای در کشور وجود دارد و همچنین ما با آن کار می‌خواهیم با فرهنگ‌سازی جهت رعایت آیین‌نامه و همچنین قوانین راهنمایی و همچنین رانندگی در کشور، کاهش مشهودی در آن مورد داشته باشیم.

 

خوشبختانه در ‌سال شمسی جدید شاهد کاهش تصادفات جاده‌ای در کشور بودیم.

بله، ما ضمن کاهش تصادفات شاهد کاهش فوت‌شدگان در تصادفات جاده‌ای نیز بودیم. آن موضوع تاثیر زحماتی می باشد که قوه انتظامی، پلیس راهور، راهداری و همچنین هلال‌احمر داشته‌اند. ولی باید توجه داشت من مهم‌ترین عامل را در رسیدن به چنین هدفی «شهروندان و مردم شهر» می‌دانم.

آن موضوع پس نتیجه آن می شود که عمل و همچنین حساس‌سازی شهروندان و مردم شهر نسبت به تصادفات جاده‌ای می باشد که امیدوارم با ادامه آن حرکت و همچنین هماهنگی‌های بین بخشی شاهد کاهش بیشتری در بعدی نیز باشیم.

 

نهاد جوانان آن برنامه جذاب و جالب و خوب‌ها را در بعدی نیز دنبال می‌کند؟

بله، برنامه جذاب و جالب و خوب‌های آموزشی نهاد جوانان در جهت فرهنگ‌سازی صحیح رانندگی در طول‌ سال شمسی نیز ادامه دارد.

تصادفات یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مسئولان می باشد و همچنین ما بر حسب وظیفه و همچنین تعهد خود آن موضوع را به اشکال و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب‌های متنوع و گوناگون و مختلف جهت آگاهی‌بخشی در جامعه دنبال خواهیم کرد.

 

به عنوان سوال پایانی، آماری از سرویس ها و خدمات گرفته شده در ایام نوروز ارایه دهید.

۴‌میلیون و همچنین ٧۵٨‌هزار و همچنین ۶١۵ مسافر نوروزی از سرویس ها و خدمات طرح ملی ایمنی و همچنین سلامت مسافران نوروزی بهره بری و استفاده کردند که در آن باره بیشترین مقدار و اندازه و میزان رفت و آمد و مراجعه در بهره‌مندی از سرویس ها و خدمات سلامت با ٣٨٢‌هزار و همچنین ١٣٠ مورد جهت گرفتن فشار و همچنین قند خون بوده می باشد.

از ابتدای اجرای طرح ملی ایمنی و همچنین سلامت مسافران نوروزی تا (١۴ فروردین)، ۴۶‌هزار و همچنین ٧٢٨ فرد یا شخص-روز جوون هلال‌احمر در سطح کشور در پایگاه‌های نوروزی به هموطنان ارایه خدمت نموده اند. بر آن اساس به تا حال ۴‌میلیون و همچنین ۴۴٠‌هزار و همچنین ٢٨۵ مسافر به پایگاه‌های ثابت رفت و آمد و مراجعه و همچنین ٣١٣‌هزار و همچنین ٣٣٠ مسافر نیز در پایگاه‌های سیار نهاد، سرویس ها و خدمات مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری را گرفتن کردند.

در مجموع ٩١٩‌هزار و همچنین ٩٩۵ تن از مسافران نوروزی از سرویس ها و خدمات پایگاه‌های نوروزی هلال‌احمر بهره بری و استفاده نموده اند. بر آن اساس، ٣٨٢‌هزار و همچنین ١٣٠ تن از هموطنان از سرویس ها و خدمات سلامت (سنجش قند و همچنین فشار خون) و همچنین ٣١٠‌هزار و همچنین ۵١٢ تن از سرویس ها و خدمات فضای دوستدار کودک بهره بری و استفاده و همچنین ٢٢٧‌هزار و همچنین ٣۵٣ مسافر نیز به خیمه‌های نماز رفت و آمد و مراجعه نموده اند.

۵‌میلیون و همچنین ٨٧۵‌هزار و همچنین ٧۵۶ بسته آموزشی، فرهنگی و همچنین اطلاع‌رسانی در طرح ملی ایمنی و همچنین سلامت مسافران نوروزی توزیع شده می باشد. ٢‌میلیون و همچنین ١٨٩‌هزار و همچنین ٩٩٠ تن از مسافران، نقشه، ٢‌میلیون و همچنین ١٢۴‌هزار و همچنین ۶٩٢ تن بروشورهای آموزشی و همچنین اطلاع‌رسانی و همچنین یک‌میلیون و همچنین ۵۶١‌هزار و همچنین ٧۴ تن سایر بسته‌های آموزشی و همچنین فرهنگی جمعیت هلال‌احمر را گرفتن نموده اند.

 

گفت‌وگو از حسام خراسانی

 

 

گفت‌وگوی روزنامه کسی که عضو شهر است با رییس نهاد جوانان/ دکتر مسعود حبیبی:رفت و آمد و مراجعه مسافران به پایگاه‌های ایمنی ‌و همچنین ‌سلامت به مرز ۵‌میلیون رسید/ برنامه جذاب و جالب و خوب‌های آموزشی نهاد جوانان جهت فرهنگ‌سازی در باره رانندگی در طول ‌سال شمسی نیز ادامه دارد در تاریخ ۳ April 2016 | 10:53 am نشر یافته شده شده می باشد

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “گفت‌وگوی روزنامه کسی که عضو شهر است با رییس نهاد جوانان/ دکتر مسعود حبیبی:رفت و آمد و مراجعه مسافران به پایگاه‌های ایمنی ‌و همچنین ‌سلامت به مرز ۵‌میلیون رسید/ برنامه جذاب و جالب و خوب‌های آموزشی نهاد جوانان جهت فرهنگ‌سازی در باره رانندگی در طول ‌سال شمسی نیز ادامه دارد”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *