کارشناسی مهندسی معدن سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار

با درود گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و محترم . در این پست دانلود پروژه و انتها نامـه کارشناسی رشته مهندسی معدن سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسی ت دار را دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم . این پروژه انتها نامـه در قالب ۱۱۵ صفحه به زبان فارسی است . فرمت انتها نامـه به صورت ورد word قابل ویرایش هست قیمت انتها نامـه هم درمقایسه بابقیه فروشگاهها خیلی مناسب در اختیار شما قرار میگیرد

سایت پایان نامه

سایت پایان نامه,سایت پایان نامه,سایت پایان نامه

از این پروژه انتها نامـه آماده میتوانید در نگارش متن انتها نامـه خودتون استفاده کرده یک انتها نامـه بهتر رو تحویل استاد دهید .
فصل اول

کلیات……………………………………………………………………………………….۱

فصل دوم ( بوفردی ت و آلومینا )

۲-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………۴
۲-۲- قوانین و برنامـه های دولتی ………………………………………………………۸
۲-۳- تولیدات …………………………………………………………………………….۹
۲-۳-۱- بوفردی ت ……………………………………………………………………..۹
۲-۳-۲- آلومینا ……………………………………………………………………….۹
۲-۴- مصرف …………………………………………………………………………..۱۰
۲-۴-۱- بوفردی ت ……………………………………………………………………۱۰
۲-۴-۲- آلومینا ……………………………………………………………………..۱۲
۲-۵- قیمت ……………………………………………………………………………..۱۳
۲-۶- تجارت ……………………………………………………………………………۱۵
۲-۷- باز بینی جهان ی ………………………………………………………………….۱۸
۲-۷-۱- ترکیب صنایع ………………………………………………………………۲۰
۲-۷-۲- استرالیا …………………………………………………………………….۲۰
۲-۷-۳- برزیل ………………………………………………………………………۲۲
۲-۷-۴- آلمان ……………………………………………………………………….۲۳
۲-۷-۵- هند …………………………………………………………………………۲۳
۲-۷-۶- ایران ……………………………………………………………………….۲۴
۲-۷-۷-ایرلند ………………………………………………………………………..۲۴
۲-۷-۸- جامائیکا ……………………………………………………………………۲۵
۲-۷-۹- روسیه ……………………………………………………………………..۲۶
۲-۷-۱۰- سوریه ……………………………………………………………………۲۸
۲-۷-۱۱- جزایر بریتانیا ……………………………………………………………۲۹
۲-۷-۱۲- ویتنام …………………………………………………………………….۲۹
۲-۸- چشم انداز ………………………………………………………………………..۳۰

فصل سوم ( جداسازی بوکسی ت های دیاسپوردار از سیلیکات ها باروش فلوتاسیون )

۳-۱- مقدمه …………………………………………………………………………….۳۱
۳-۲- تست برخي ……………………………………………………………………..۳۳
۳-۲-۱- مواد ………………………………………………………………………..۳۳
۳-۲-۲- تست های فلوتاسیون ………………………………………………….۳۴
۳-۳- نتایج حاصله …………………………………………………………………….۳۶
۳-۳-۱- آزمایش های فلوتاسیون با استفاده از کلکتورهای کاتیونی …………….۳۶
۳-۳-۲- تأثیر گل بر عوامل مزاحم فلوتاسیون ……………………………………۳۹
۳-۳-۳- سـیـلـیـس زدایـی مواد مـزاحـم فـلـوتـاسـیـون بـرای بـوفردی ت های دیاسپور دار مفرق ………………………………………………………………………….۴۰
۳-۳-۴- آزمایش X-ray بر روی خاک محصولات فلوتاسیون ……………….۴۱

فصل چهارم ( نقد رفتارهای فلوتاسیون بوفردی ت حاوی مواد سیلیکاته و آهک )

۴-۱- مقدمه …………………………………………………………………………….۴۴
۴-۲- پردازش تجربیات کسب شده ……………………………………………………۴۸
۴-۳- نتیجه گیری و توصیه ………………………………………………………….۵۱

فصل پنجم

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………..۵۷

منابع مأخذ ………………………………………………………………………………….۵۹
منابع اینترنتی …………………………………………………………………………………۶۹
چکیده:
دیـاسـپور بـه فـرمـول شـیمـیـایـی ALOH در سـیـسـتـم ارتـورمـبـیـک متبلور می شود و a=4A° ،° b=9.40 A c=2.84A° اسـت . دیـاسـپور از نــظـر شـیمیایی حاوی ۱۵٫۰۱ درصـد آب ۸۴٫۹۹ درصـد Al2O3 و انکـلوزیـون کـرانـدوم و مـنـیـزیم و آهن است . سـخـتی ایـن کـانی حـداقل ۶٫۵ حداکثر ۷ است چگالی آن حداقل ۳٫۳ حداکثر ۳٫۵ است .
رنگ کـانی دیـاسـپور سـفـید زرد ، قـرمـز ، بـنـفش ، خـاکستری برخي متمایل به سبز اسـت . در سـطـح کـلـیواژ عالـی دارد . رخ آن بـسـیار خوب مطابق با سطح ( ۰۱۰ ) مـی باشد . جـلای آن شـیشـه ای و صدفی است ولی جلای کانی در سطح کلیواژ چرب است . شکستگی آن صـدفی از نـظر شـفافیت شـفاف تا نیمه شفاف است ضریب شکست نوری آن ۱٫۷۲ است .
کانی هـای دیـاسـپور بـه صـورت بـلورهای کـوچک آگـرگـات فلزی و تابولار و به صورت توده ای یافت می شوند . از نظر خاصیتهای شیمیایی می توان گفت که در شعله ذوب می شود . از نـظر سـختی وزن مـخـصوص بـا کـانی هـای مـشابـه اشـتـباه گـرفته مـی شود . از لحاظ کـانی شنـاسـی بـا ژیـبسیت مـشـابه اسـت پـاراژنـز آن کـلسیت ، سیانیت کرندون است و دیاسپور مـعـمولاً در شـیست هـای کـلـریتی و دولومیتی همراه کراندوم دیده می شود . شکل بلورها اکثرا پهن کوتاه – شیار دار – ماکله است .
منـشأء تـشکیل دیاسپور دگرگونی و دگرگونـی مـجـاورتـی اسـت در صنایع تصفیه در مواد نسوز و کانسار آلومینیوم مورد مصرف قرار می گیرد .
ایـن کـانی در اتـریش نـروژ روسـیه چکـسلواکی ، سوئیس و یونان در میزان اقتصادی یافت شده است مکان پیدایش این کانی آمریکا است .
حال با بوکسی ت کـه هـمان کـانی مـورد نـظر مـا در ایـن پـروژه مـی باشد کمی بیشتر آشنا می شویم .
کـانی بـوکسی ت از مـخلوط ایـزومورف چنـد کـانی دیـاسپور گـیبسیت و بـوهمـیت تشکیل می شود .
بنابـراین فـرمول شـیمیایی بـسیار پـیچیده ای دارد . سختی آن ۳- ۱ وزن ویژه آن ۲٫۵۵- ۲ است . رنگ سفید ، خاکسـتری زرد گـاهی قرمز است . رنگ عمومی آن مانند رنگ گچ است . جلای آن مات است .
تـرکیب اصلی بوفردی ت اکسی دهای آلومینیوم آبدار است . در گاهي مواقع فرمول شیمیایی بوفردی ت به گیبسیت نزدیک تر است . چـون بـوکسی ت از مجموع چند کانی تشکیل شده است می بایست به آن سنگ گفته شود .
شـرایط تـشکیل بـوکسی ت حـرارت کـم و رطـوبت زیـاد اسـت . بـوکسی ت هـا عموماً منشأء سـوپرژن دارنـد . بـوکسی ت مـمکن اسـت از تخـریب سـنگ های آهکی حاوی رس ها تشکیل شود .
بـوکـسیت مـهمترین کـانی بـرای تهـیه آلـومـیـنـیوم اسـت . در ایـران در نـاحـیـه زنجـان کـردستان ذخـایر کـمی از بـوکـسیت وجـود دارد بـناجهت ـن در ایران اجباراً از زاج سفید برای تهـیه آلـومینیوم اسـتفاده مـی شـود . در آمـریکا ، ترکیه ، استرالیا فرانسه ، روسیه ذخایر
ارزشمند ی از بوفردی ت یافت شده است .

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “کارشناسی مهندسی معدن سیلیس زدایی از کانسارهای بوکسیت دار”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *