ویژه نامه جوون روزنامه کسی که عضو شهر است/ در مورد نقش و همچنین کارکرد جوانان در جمعیت هلال‌احمر اکثرا و بیشتر بدانید/ همه‌چیز مهیای داوطلبی می باشد

ویژه نامه جوون روزنامه کسی که عضو شهر است/ در مورد نقش و همچنین کارکرد جوانان در جمعیت هلال‌احمر اکثرا و بیشتر بدانید/ همه‌چیز مهیای داوطلبی می باشد

|ویژه نامه جوون روزنامه کسی که عضو شهر است/ در مورد نقش و همچنین کارکرد جوانان در جمعیت هلال‌احمر اکثرا و بیشتر بدانید/ همه‌چیز مهیای داوطلبی می باشد از هلال ۱۴۷|

افراد جوون یکی از مهم‌ترین ارکان جمعیت هلال‌احمر خواهند بود که نهاد جوانان سعی کرده از توانایی‌ها و همچنین ایده‌هایشان کمک بگیرد؛ خلاقیت آنها را در ترویج اصول هفتگانه و همچنین اهداف هلال‌احمر به کار بندد و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب‌های مبتکرانه‌ای در راستای جذب و همچنین مشارکت آنان در فعالیت‌های بشردوستانه برگزار کند.

از آن هم‌جایی که یکی از اصول هفتگانه نهضت بین‌المللی صلیب‌سرخ و همچنین هلال‌احمر ارایه سرویس ها و خدمات داوطلبانه می باشد؛ افراد جمعیت هلال‌احمر با وارد شدن به آن جمعیت در تحقق آن هدف، تلاش‌های موثری می‌کنند.

شناسایی و همچنین انتخاب جوانان توانمند و همچنین باانگیزه در جهت جذب و همچنین مشارکت آنها در اراده و تصمیم راسخ‌سازی و همچنین تقویت فکر کردن و اندیشیدن داوطلبانه از طریق آموزش‌هایی از قبیل کارهای تیمی، رهبری و همچنین مدیریت، ارتباطات موثر و همچنین… تأثیر بسزایی در راستای تحقق اهداف جمعیت هلال‌احمر خواهد داشت.

افزایش نقش جوانان در فعالیت‌های جمعیت با توجه به تبیین استراتژی ٢٠٢٠ نهضت جهانی صلیب‌سرخ باعث شده نگرش به آن قشر در جمعیت از فعالیت‌های امدادی به فعالیت‌های بشردوستانه تغییر کند و همچنین در تحقق اصول آن استراتژی تلاش‌های بیشتری صورت بگیرد که بر آن اساس نحوه آموزش و همچنین تربیت جوانان در جمعیت بر ٣ محور جوانان بهره‌مند، جوانان داوطلب و همچنین جوانان به‌عنوان بزرگان و رهبران و همچنین مدیران بعدی شکل گرفت.

جهت نقش جوانان به‌عنوان بزرگان و رهبران بعدی چهار موضوع حصول اطمینان از مشارکت جوانان در اراده و تصمیم راسخ‌گیری در تمامی سطوح مدیریت و همچنین حاکمیت و همچنین ارایه سرویس ها و خدمات، تقویت نقش جوانان در ارتباط با تیم‌های آسیب‌پذیر و همچنین در حاشیه، اولویت‌دادن و همچنین سرمایه‌گذاری در توسعه فردی و همچنین حرفه‌ای جهت ایفای نقش‌های آتی رهبری جهت اشخاص جوون و همچنین تقویت نقش رهبری جوانان در گشوده‌شدن درهایی جهت مشارکت‌های جدید در نظر گرفته شده که از طریق برپایی کارگاه‌های آموزشی، علمی، مهارتی و همچنین امدادی در تربیت جوانان به‌عنوان بزرگان و رهبران بعدی و همچنین تقویت روحیه داوطلبی به‌عنوان راهبردهای اساسی استراتژی ٢٠٢٠ نهضت جهانی صلیب‌سرخ، موثر می باشد.

آن امر با نهادینه‌کردن آموزش‌های بشردوستانه و همچنین امدادی از ابتدای کودکی و همچنین در کانون غنچه‌های هلال تا کانون‌های دانش‌آموزی و همچنین تربیت دانش‌آموزان آماده در روزهای سخت (دادرس)، همگی در کنار کانون‌های آزاد، روستایی، طلاب و همچنین دانشجویی در راستای تحقق اهداف سازمانی جمعیت هلال‌احمر و همچنین تربیت جوانان داوطلب بررسی کننده و پروهشگر خواهد شد.

توجه به جوانان و همچنین مشارکت آنان در برنامه جذاب و جالب و خوب‌های جمعیت باعث رشد کارهای تیمی و همچنین تیمی و همچنین علاقه‌مندسازی جوانان در راستای گسترش فعالیت‌های داوطلبانه خواهد شد که آن مهم با ساخته یا ایجاد فرصت‌های آموزشی و همچنین بکارگیری فکر کردن و اندیشیدن خلاقانه و همچنین نوآوری‌های نسل جوون به وقوع خواهد پیوست.

اشاعه اصول و همچنین ارزش‌های بشردوستانه به‌عنوان تغییر در شیوه فکر کردن و اندیشیدن، تقویت مقاوم‌سازی، تقویت توانایی‌های فردی جوانان از طریق تأکید خاص بر توانمندی‌ها و همچنین نیازهای توسعه‌ای آنها، توسعه و همچنین اشاعه فرهنگ بهره‌گیری از بهره‌مندان جوون و همچنین بازگرداندن آنها به جوامع‌شان ازجمله برنامه جذاب و جالب و خوب‌هایی می باشد که می‌قدرت در راستای تربیت یک جوون داوطلب به کار برد.

در صورتی که یکایک آن برنامه جذاب و جالب و خوب‌ها در قالب یک طرح منسجم و همچنین مشخص برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی می شود می‌تواند در بلندمدت تاثیرات و همچنین اثرات بهینه‌ای در تقویت روحیه داوطلبی داشته باشد.

توجه به ویژگی‌های افراد جوون در انجام فعالیت‌های بشردوستانه، همگام‌سازی فعالیت‌های داوطلبانه با نیازهای جوانان و همچنین آشناکردن آنها با اصول و همچنین ترویج ارزش‌های جمعیت در قالب برنامه جذاب و جالب و خوب‌های متنوع و گوناگون و مختلف و همچنین ارتباط کانون‌های جوانان با یکدیگر می‌تواند از طریق آموزش تجربه و مهارت بالا‌ها و همچنین فنون رهبری جهت آماده‌سازی جوانان در ارایه سرویس ها و خدمات داوطلبانه موثر باشد.

ارایه آموزش‌های کافی در جهت شناخت جمعیت هلال‌احمر باعث آگاهی کامل اعضا نسبت به اهداف جمعیت می‌می شود و همچنین نمایش دوره‌ها و همچنین مانورهای آموزشی در جهت ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی و همچنین همچنین فرهنگ‌سازی مناسب، تأثیر بسزایی در مقدار و اندازه و میزان کاهش آسیب‌های ناشی‌از حوادث طبیعی و همچنین غیرطبیعی خواهد داشت و همچنین آن مهم از طریق تهیه محتوای آموزشی به‌روز و همچنین استاندارد در تمامی باره‌ها، کمک خیلی زیاد بسیاری در علاقه‌مند‌‌کردن اعضا به جمعیت می کند.

تمامی عوامل ذکرشده در کنار یکدیگر می‌تواند بستری مناسب جهت رشد و همچنین شکوفایی استعدادهای جوانان و همچنین جلب مشارکت داوطلبانه آنان در جمعیت هلال‌احمر باشد.

جوانانی که در عرصه خدمت‌رسانی از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند و همچنین درواقع یکی از دلایل اصلی پویایی برنامه جذاب و جالب و خوب‌های نهاد جوانان، بهره‌مندی از سرویس ها و خدمات جوانان پرشور، توانمند و همچنین آگاه به اهداف عالی و همچنین انسانی جمعیت هلال‌احمر می باشد.

معصومه نجفی، عضو فعال نهاد جوانان، استان مازندران- شهرستان آمل

 

چگونه جوون داوطلب بسازیم/ رقابت شیرین بین جوانان هلال‌احمری

داوطلب‌شدن جهت کارهای سخت جمعیت هلال‌احمر انگیزه می‌خواهد؛ انگیزه‌ای که به پشتوانه آن هم بتوانی تاب عملیات‌های نفسگیر را بیاوری. جمعیت هلال‌احمر، سازمانی نیست که بتوانی با انگیزه‌های اقتصادی و مالی که متاسفانه امروزه انگیزه موثر و همچنین مهمی شده، وارد آن هم شوی!

جمعیت، انگیزه‌ای می‌خواهد از جنس گذشت، انساندوستی، دیگرخواهی. همه داوطلبان سرخ‌پوش آن نهاد بر آن نقطه تأکید دارند که نجات زن، مرد یا کودکی، بزرگترین پاداشی می باشد که فردی می‌تواند به دست بیاورد و همچنین حاضر نیستند لذت آن هم لحظه را با هیچ چیز غیره ای عوض کنند.

جمعیت واقعا به آن داوطلبان مستلزم و نیاز دارد ولی سوال اصلی آن می باشد که هلال‌احمر چه جاذبه‌هایی را جهت جذب داوطلبان جوون انجام داده و همچنین در آن راه چه موفقیتی‌هایی به دست آورده می باشد.

یکی از راه‌هایی که نهاد در پیش گرفته اجرایی‌کردن طرح‌های متنوع و گوناگون و مختلف می باشد؛ طرح‌هایی که شاید بتوانند جرقه‌ای باشند جهت ساخته یا ایجاد انگیزه بزرگتر داوطلب‌شدن!

یکی از آن طرح‌ها، طرح رفاقت مهر می باشد که مهرماه و همچنین فصل تابستان اجرایی می‌می شود؛ طرح رفاقت مهر، طرحی جهت سنجش امدادگران و همچنین نجاتگران می باشد.

در آن طرح مسابقاتی در شهرستان‌ها برگزار می‌می شود و همچنین داوطلبانی که دوره‌ها را دیده‌اند، در آن هم شرکت می‌کنند به آن‌صورت که بعضی از آموزش‌ها را تمرین و همچنین در کنار آنها در مسابقات اسپورت و ورزشی شرکت می‌کنند.

بعد از پایان طرح نیز از همه شرکت‌کنندگان تقدیر و همچنین تشکر و همچنین جوایزی نیز اهدا می‌می شود. یکی از مزایای آن طرح آن می باشد؛ امدادگرانی که مقامی را کسب می‌کنند به‌عنوان سرپرست یا مربی انتخاب می‌شوند.

ولی شاید اجرایی‌کردن آن طرح‌ها بهانه‌ای باشند، زیرا و به درستی که جوانان بسیاری وارد جمعیت می‌شوند و همچنین از میان آنها عده‌ای جذب اهداف و همچنین فعالیت‌های نهاد شده و همچنین ماندگار می‌شوند؛ به نظر من کمک به دیگران اصل ماندگاری بسیاری از داوطلبان می باشد.

شاید یکی از نقاط ضعف جمعیت آن باشد که برنامه جذاب و جالب و خوب‌ای جهت قبل از وارد شدن به جمعیت ندارد! و همچنین تنها برنامه جذاب و جالب و خوب‌ای که در آن باره اجرایی کرده و همچنین می‌کند تبلیغات در باره آموزش کمک‌های ابتدایی و اولیه می باشد که توانسته از آن طریق جذابیت‌هایی را ساخته یا ایجاد و همچنین از آنها جهت جذب داوطلب بهره بری و استفاده کند.

از میان مربیان، تعدادی انتخاب می‌شوند و همچنین در مدارس، جمعیت هلال‌احمر را معرفی می‌کنند و همچنین طی همین معرفی نهاد جوانان جذب جمعیت می‌شوند و همچنین از آن طریق عضوگیری صورت می‌گیرد. بعد از عضوگیری و همچنین ثبت‌نام، دوره‌های ٣۵ ساعته برگزار می‌می شود.

در آن دوره ٣۵ساعته جوانان با اصول هفتگانه جمعیت آشنا می‌شوند. به تمام افرادی که آن دوره را گذرانده‌اند، پیشنهاد شیفت‌ماندن در جمعیت را می‌دهند؛ پیشنهادی جهت ساخته یا ایجاد انگیزه و همچنین جذابیت.

جهت مثال فرد داوطلبی چنین پیشنهادی را پذیرفته و همچنین به‌عنوان اپراتور بی‌سیم یا تلفن در جمعیت فعالیت می‌کند. اکثر افرادی که مدتی در آن سمت فعالیت نموده اند، خواهان ارتقای جایگاه خود خواهند بود و همچنین جهت همین دوره‌های بالاتر را می‌گذرانند؛ کمک‌های نجات، دوره‌های جاده‌ای، سیلاب و همچنین زلزله‌نگاری.

داوطلبان آن دوره‌ها را طی می‌کنند تا به امتیاز جاده دست پیدا کنند. در بحث پایگاهی نیز عناوین نجاتگر یک یا دو و همچنین امدادگر سه را کسب می‌کنند. آن درجه‌بندی‌ها میان داوطلبان باعث ساخته یا ایجاد انگیزه و همچنین رقابت می‌می شود.

درحال حاضر جمعیت هلال‌احمر داوطلبانی دارد که همه آن مراحل را یک‌به‌یک و همچنین با اشتیاق گذرانده‌ و همچنین به درجه ایثار رسیده‌اند و همچنین به‌عنوان فرمانده یا سرپرست پایگاه ایفای نقش می‌کنند.

واقعیت آن می باشد که همه آن عضوگیری‌ها توسط حوزه جوانان عملی می‌می شود. یکی از جاذبه‌هایی که جمعیت توانسته ساخته یا ایجاد کند اجرایی‌کردن مانورهای مدارس در هفته بلایای طبیعی و همچنین هلال‌احمر می باشد.

در کنار آن مانورها در روستاها، بهیاری‌ها و همچنین بخشداری‌ها افرادی را جهت آموزش کمک‌های ابتدایی و اولیه به ساکنین روستاها اعزام می‌کنند. یکی دیگر از جاذبه‌های جمعیت هلال‌احمر کانون‌های دانشجویی خواهند بود.

کانون‌هایی که همچنین و علاوه‌بر تبلیغات اصول جمعیت، اردوهایی را نیز برگزار می‌کنند -اردوهای جذابی که شرکت‌کنندگان می‌توانند از طریق امدادرسانی با اشکال متنوع و گوناگون و مختلف سرویس ها و خدمات نهاد هلال‌احمر آشنا شوند- بعد از آن اردوها اکثر شرکت‌کنندگان ترغیب می‌شوند وارد مباحث پایگاهی و همچنین جمعیت شوند.

به نظر من که سال شمسی‌هاست در جمعیت فعالیت می‌کنم، همه آن فعالیت‌ها و همچنین جذابیت‌ها به نوبه خود خوب و همچنین موثر خواهند بود ولی باید توجه داشت جمعیت می‌تواند با راه‌اندازی بحث محله‌به‌محله، داوطلبان بسیاری را جذب نهاد کند، همچنین می‌تواند به یکی از اهداف خود که هر خانواده یک امدادگر می باشد، دست یابد.

به آن شکل که در هر محله‌ای با همکاری مدیران ساختمان‌ها و همچنین ساکنین کلاس‌هایی را جهت ارایه دوره‌های آموزشی برگزار کند.

درواقع حادثه در هر مکان و همچنین هر لحظه‌ای وجود دارد و همچنین حتی در منازل نیز هر لحظه احتمال وقوع حادثه‌ای می‌رود. شکستکی، بریدگی، سقوط از ارتفاع و همچنین… در صورتی که در هر خانواده‌ای تنها یک فرد یا شخص هم در کلاس‌هایی که در محله‌شان برگزار می‌می شود، شرکت کند، هم تبلیغی وسیع جهت جمعیت می باشد، هم هر خانواده یک امدادگر دارد.

نوید نجار، داوطلب استان البرز

 

ویژه نامه جوون روزنامه کسی که عضو شهر است/ در مورد نقش و همچنین کارکرد جوانان در جمعیت هلال‌احمر اکثرا و بیشتر بدانید/ همه‌چیز مهیای داوطلبی می باشد در تاریخ ۲۹ May 2016 | 11:25 am نشر یافته شده شده می باشد

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “ویژه نامه جوون روزنامه کسی که عضو شهر است/ در مورد نقش و همچنین کارکرد جوانان در جمعیت هلال‌احمر اکثرا و بیشتر بدانید/ همه‌چیز مهیای داوطلبی می باشد”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *