درخشش کانون های دانش آموزی و همچنین غنچه های هلال استان کرمان در اجرای طرح محله عاری از دخانیات

درخشش کانون های دانش آموزی و همچنین غنچه های هلال استان کرمان در اجرای طرح محله عاری از دخانیات

|درخشش کانون های دانش آموزی و همچنین غنچه های هلال استان کرمان در اجرای طرح محله عاری از دخانیات از هلال ۱۴۷|

به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان کرمان؛ کیوان علیزاده با اعلام آن خبر گفتن کرد: دومین دوره از طرح “کمپین ملی محله عاری از دخانیات” با حضور فعال و همچنین گستردهاعضای کانون های دانش آموزی و همچنین غنچه های هلال در کلیه مرکز مسائل جوانان جمعیت هلال احمر استان، همزمان با سراسر کشور در هفته سلامت برگزار شد.

فرهنگی و اجتماعی شدن مبارزه با مواد اعتیاد آور و مخدر گامی بلند در ساختن محله های عاری از اعتیاد
سرپرست جمعیت هلال احمر گلباف در خصوص نمایش طرح کمپین محله عاری از اعتیاد گفت: آن طرح با حضور پرشور  افراد جوانان در کانون های دانش اموزی و همچنین جوانان آن جمعیت در ۸ اردیبهشت ماه برگزار شد.

ناصر نوری نسب گفت: آن طرح به منظور آگاه سازی تمامی اقشار جامعه به خصوص جوانان اجرا می می شود و همچنین هدف از آن هم فرهنگ سازی در باره عوارض و همچنین مضرات مواد دخانی و همچنین مخدر می باشد.

او همچنین فرهنگی و اجتماعی شدن مبارزه با مواد اعتیاد آور و مخدر را  بسیارمثبتارزیابیکردو تصریح کرد: تلاش می کنیم به ساخته یا ایجاد فرهنگ سازی مناسب به سوی محله عاری از اعتیاد گام برداریم.

سرپرست جمعیت هلال احمر گلباف همچنین یاد آور شد:  در اجرای نمایش آن طرح تعداد ۲۰۰جلد بوشور با محتوای مضرات سیگار و همچنین قلیان بهمراه شیرینی و همچنین شاخه گل در بین عموم شهروندان و مردم شهر توزیع شد.

جوانان ماهان مروجین فرهنگ نه به اعتیاد
رییس جمعیت هلال احمر ماهان در خصوص نمایش طرح کمپین ملی محله عاری از اعتیاد اظهار کرد: طرح کمپین ملی محله عاری از اعتیاد با حضور نماینده فرماندار و همچنین مسئولین شهرستان ماهان، اعضاء کانون های جوانان، دانش اموزی و همچنین غنچه های آن جمعیت برگزار شد.

علیرضا معین الدینی گفت: آن طرح در روزهای ششم و همچنین هفتم در باغ شاهزاده ماهان،پارک آستانه شاه نعمت الله ولی و همچنین میدان مرکزی شهرستان ماهان اجرا شد.

او همچنین از ساخت ماکت “سیگار دشمن انسان” و همچنین پلاکارد “سیگار نکشید”، با پیشنهاد مسئول مسائل جوانان و همچنین تهیه آن هم توسط افراد جوانان آن شعبه خبر داد و همچنین افزود: در آن ماکت نقش سیگار به عنوان عامل اصلی به ورطه کشیدن زندگی انسان معرفی شده می باشد.

او همچنین خاطر نشان کرد: بروشور “نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد” توسط واحد جوانان آن شعبه طراحی و همچنین در پارک آستانه شاه نعمت الله ولی، باغ شاهزاده، میدان امام و پیشوا و همچنین در بین کسبه ماهان توزیع شد.

معین الدینی تاکید کرد: با تشویق جامعه و همچنین فرهنگ سازی می قدرت جامعه را به سوی محله عاری از اعتیاد سوق دهیم و همچنین در راستای عملی شدن آن فرهنگ جوانان هلال احمر ماهان با اهدا شاخه گل به اشخاص سیگاری، از آنها خواستند که سیگار را ترک کنند.

اجرای طرح کمپین ملی نه به اعتیاد در شهرستان سیرجان
ریاست جمعیت هلال احمر سیرجانگفت:همزمان با شروع هفته سلامت مرکز مسائل جوانان جمعیت هلال احمراین شهرستان با حضور افراد کانون های دانش آموزی و همچنین غنچه ها هلال احمر، طرح محله عاری از دخانیات را برگزار کرد.

سید حسین حسینی با گفتن آنکه اجرای طرح محله عاری از دخانیات توسط جوانان می تواند گامی موثر در فرهنگ سازی جامعه باشد، تصریح کرد: نمایش کارگاه ها و همچنین توزیع بروشورهای آموزشی در خصوص شناسایی و همچنین پیشگیری از مضر و همچنین بد مصرف مواد اعتیاد آور و مخدر، تنها بخشی از فعالیت های مسائل جوانان در هفته‏ ی سلامت بود.

ریاست جمعیت هلال احمر سیرجان یاد آور شد: در راستای اجرای آن طرح، غنچه های هلال ضمن بازدید از مرکز آتشنشانی سیرجان،با ابزار و همچنین وسائل نجات نیز آشنا شدند.

 طرح محله عاری از دخانیات با حضور افراد دانش آموزی وغنچه هایهلال احمر شهرستان رفسنجان

ریاست جمعیت هلال احمر رفسنجان با اعلام آن خبر گفتن کرد: طرح محله عاری از دخانیاتبا هدف ترویج فرهنگ امر به خوبی ها و همچنین نهی از بدی ها ودعوت به سلامت بامحوریت کاهش مصرف دخانیات ومواد مخدر با حضور افراد کانونهای دانش آموزی و همچنین غنچه های هلال احمر آن شهرستان درهفته سلامت برگزار شد.

حسن نامجو با اشاره به فعالیت های گرفته شده در حاشیه نمایش آن برنامه جذاب و جالب و خوب، افزود: توزیع بروشورهای آموزشی در خصوص پیشگیری از مصرف مواد اعتیاد آور و مخدر،با اهداگل به افرادی سیگاری از آنان درخواست شد که مصرف سیگار را ترک کنند.

او همچنین تصریح کرد: از دیگر برنامه جذاب و جالب و خوب های گرفته شده در هفته سلامت، نمایش جلسات آموزشی مضرات مصرف سیگار و همچنین قلیان با هماهنگی آموزش و همچنین پرورش در مدارس دوره اول متوسطه آن شهرستان وبه آتش کشیدن ماکت سیگار در حرکتی نمادین، میتوان اشاره کرد.

کمپین ملی محله عاری از دخانیات در شهرستان راین
رییس جمعیت هلال احمر راین در خصوص نمایش برنامه جذاب و جالب و خوب های هفته سلامت توسط واحد مسائل جوانان گفت: با حضور افراد کانون دانش آموزی و همچنین  غنچه های هلال طرح کمپین محله عاری از دخانیات در آن شهرستان برگزار شد.

کامبیز محمدی گفتن کرد: در آن طرح اعضا شرکت کننده به افرادی که سیگار مصرف می کردند بااهداءشاخه گل از آنان خواستند تا جهت سلامتی خود و همچنین دیگر اعضاء خانواده و همچنین جامعه، سیگار را ترک کنند.

او همچنین افزود: همچنین در سطح شهرستان بروشورهایی در خصوص مضرات مصرف سیگار نیزتوزیع شد.

شهرستان بردسیر؛ شروع زندگی دوباره بدون مواد اعتیاد آور و مخدر
رییس جمعیت هلال احمر بردسیر از اجرای طرح محله عاری از اعتیاد در آن شهرستان خبر داد و همچنین گفت: مسائل جوانان هلال احمر بردسیر در هفته سلامت با همکاری آموزش و همچنین پرورش اقدام به نمایش طرح محله عاری از دخانیات کرد.

موسی فخرآبادی افزود: آن برنامه جذاب و جالب و خوب با حضور حداکثری اعضا کانون دانش آموزی،آزاد، عشایری، دانشجوییو غنچه ها اجرا شد و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب هایی شاملاهدا شاخه گل به اشخاص سیگاری و همچنین درخواست ترک سیگار از آنان، توزیع بروشور در خصوص عوارض مصرف سیگار و همچنین قلیان، نصب بنر کمپین نه به دخانیات و همچنین امضا آن هم توسط فرماندار، مسئولین شهری،  اشخاص سیگاری، کارکنان و همچنین افراد داوطلب جمعیت هلال احمر شهرستان بردسیر صورت گرفت.

او همچنین در ادامه یادآور شد: افراد جوانان جمعیت هلال احمر بردسیر در راستای اهداف طرح ملی عاری از دخانیات با حضور در محل کمپ ترک اعتیاد “گذری مهر” به اشخاص حاضر در کمپ که با اراده قوی نیت و اراده رهایی از بند اعتیاد را دارند با اهدا شاخه گل شروع زندگی دوباره بدون مواد اعتیاد آور و مخدر را به آنها تبریک گفتند.

برپایی نمایشگاه به مناسبت کمپین ملی محله عاری از دخانیات در شهربابک
مسئول مسائل جوانان جمعیت هلال احمر شهربابک از اجرای طرح محله عاری از دخانیات در آن شهرستان خبر داد و همچنین گفت: واحد مسائل جوانان شهربابک نیز همزمان با سایر شعب استان طرح محله عاری از دخانیات را برگزار کرد و همچنین در حاشیه نمایش آن برنامه جذاب و جالب و خوب، نمایشگاهی با عنوان پیشگیری از اعتیاد با حضور مسئولان و همچنین کلیه مدارس شهرستان بابک در محل کانون امام و پیشوا خمینی برپا شد.

درخشش کانون های دانش آموزی و همچنین غنچه های هلال استان کرمان در اجرای طرح محله عاری از دخانیات در تاریخ ۲۸ April 2016 | 10:33 pm نشر یافته شده شده می باشد

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “درخشش کانون های دانش آموزی و همچنین غنچه های هلال استان کرمان در اجرای طرح محله عاری از دخانیات”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *