کانون های دانشجویی هلال احمر، کانون هایی برای ایجاد فضای صلح و همچنين گفتگو در دانشگاه

کانون های دانشجویی هلال احمر، کانون هایی برای ایجاد فضای صلح و همچنين گفتگو در دانشگاه |کانون های دانشجویی هلال احمر، کانون هایی برای ایجاد فضای صلح و همچنين گفتگو در دانشگاه از هلال …

زلزله هشت ریشتری با آثارشوق و همچنين نشاط اجتماعی و همچنين فردی در هلال احمر استان اصفهان

زلزله هشت ریشتری با آثارشوق و همچنين نشاط اجتماعی و همچنين فردی در هلال احمر استان اصفهان |زلزله هشت ریشتری با آثارشوق و همچنين نشاط اجتماعی و همچنين فردی در هلال احمر استان اصفهان …

سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان یزد خبر داد: برگزاری کارگاه آموزشی ازدواج ویژه اعضای جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان یزد

سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان یزد خبر داد: برگزاری کارگاه آموزشی ازدواج ویژه اعضای جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان یزد |سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان یزد خبر داد: برگزاری کارگاه آموزشی ازدواج ویژه اعضای …

کسب مقام های برتر ورزشی و همچنين فرهنگی در چهارمین دوره از اردوهای نشاط و همچنين امید توسط دبیران و همچنين اعضای منتخب کانون های جوانان استان ایلام |کسب مقام های برتر ورزشی و …

تیم شهرستان ساوه تیم برتر استان مرکزی در مسابقات رفاقت مهر قسمت و بخش خواهران

تیم شهرستان ساوه تیم برتر استان مرکزی در مسابقات رفاقت مهر قسمت و بخش خواهران |تیم شهرستان ساوه تیم برتر استان مرکزی در مسابقات رفاقت مهر قسمت و بخش خواهران از هلال ۱۴۷| دست …