ویژه برنامه جذاب و جالب و خوب های سالروز جهانی مبارزه با مواد اعتياد آور و مخدر در سیستان و همچنين بلوچستان

ویژه برنامه جذاب و جالب و خوب های سالروز جهانی مبارزه با مواد اعتياد آور و مخدر در سیستان و همچنين بلوچستان |ویژه برنامه جذاب و جالب و خوب های سالروز جهانی مبارزه با …

از ساخت کلیپ با موضوع پیشگیری از اعتیاد در فضای مجازی تا برپایی نمایشگاه عکس در همدان

از ساخت کلیپ با موضوع پیشگیری از اعتیاد در فضای مجازی تا برپایی نمایشگاه عکس در همدان |از ساخت کلیپ با موضوع پیشگیری از اعتیاد در فضای مجازی تا برپایی نمایشگاه عکس در همدان …

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری و همچنين درمان اعتیاد ،مهارتهای زندگی و همچنين ایدز ویژه اعضای هلال احمر شهرستان یزد

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری و همچنين درمان اعتیاد ،مهارتهای زندگی و همچنين ایدز ویژه اعضای هلال احمر شهرستان یزد |برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری و همچنين درمان اعتیاد ،مهارتهای زندگی و همچنين ایدز ویژه اعضای …