۱۲ دانشجوی جوون عضو نهاد جوانان هلال‌احمر تندیس فداکاری گرفتند |۱۲ دانشجوی جوون عضو نهاد جوانان هلال‌احمر تندیس فداکاری گرفتند از هلال ۱۴۷| تندیس فداکاری به ۱۲ دانشجوی جوون عضو هلال احمر که در …

سرپرست نهاد جوانان پای درد و همچنين دل اعضای کانون دانشجویی استان تهران نشست |سرپرست نهاد جوانان پای درد و همچنين دل اعضای کانون دانشجویی استان تهران نشست از هلال ۱۴۷| سرپرست نهاد جوانان …

برگزاری همایش گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی قم

برگزاری همایش گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی قم |برگزاری همایش گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی قم از هلال ۱۴۷| با همکاری اعضای کانون هلال احمر دانشگاه آزاد قم همایش روز …