از برگزاری مانور امدادی دادرسان تا اجرای برنامه جذاب و جالب و خوب های فرهنگی و همچنين آموزشی در کانون های هلال احمر قم

از برگزاری مانور امدادی دادرسان تا اجرای برنامه جذاب و جالب و خوب های فرهنگی و همچنين آموزشی در کانون های هلال احمر قم |از برگزاری مانور امدادی دادرسان تا اجرای برنامه جذاب و …