آموزش های همگانی حرکت جوانانه در دانشگاه علوم پزشکی بجنورداستان خراسان شمالی

آموزش های همگانی حرکت جوانانه در دانشگاه علوم پزشکی بجنورداستان خراسان شمالی |آموزش های همگانی حرکت جوانانه در دانشگاه علوم پزشکی بجنورداستان خراسان شمالی از هلال ۱۴۷| اعضای کانون های جوانان ودانشجویی با همکاری …

برگزاری اردوی فرهنگی و همچنين تفریحی کانون دانشجویی قم در حمایت از محیط زیست

برگزاری اردوی فرهنگی و همچنين تفریحی کانون دانشجویی قم در حمایت از محیط زیست |برگزاری اردوی فرهنگی و همچنين تفریحی کانون دانشجویی قم در حمایت از محیط زیست از هلال ۱۴۷| اردوی تفریحی و …

پویش صدها نفری نذر آب با حضور اعضای کانون های دانش آموزی و همچنين غنچه های هلال راین

پویش صدها نفری نذر آب با حضور اعضای کانون های دانش آموزی و همچنين غنچه های هلال راین |پویش صدها نفری نذر آب با حضور اعضای کانون های دانش آموزی و همچنين غنچه های …

تلاش جمعیت هلال احمر سیستان و همچنين بلوچستان در توزیع بسته های آموزشی نوشت افزار

تلاش جمعیت هلال احمر سیستان و همچنين بلوچستان در توزیع بسته های آموزشی نوشت افزار |تلاش جمعیت هلال احمر سیستان و همچنين بلوچستان در توزیع بسته های آموزشی نوشت افزار از هلال ۱۴۷| توزیع …