طرح توانمندسازی اقشار محروم به روایت رئیس نهاد جوانان/ حمایت از کسب و همچنين کارهای محلی در اولویت است |طرح توانمندسازی اقشار محروم به روایت رئیس نهاد جوانان/ حمایت از کسب و همچنين کارهای …

برگزاری مانور سراسری زلزله در خوابگاه‌های دانشگاه‌های مهم کشور |برگزاری مانور سراسری زلزله در خوابگاه‌های دانشگاه‌های مهم کشور از هلال ۱۴۷| دست يار جوانان و همچنين دانشجویی نهاد جوانان جمعیت هلال احمر از برگزاری …

دبیر شورای مرکزی کانون های دانش آموزی منطقه شرق و همچنين جنوب شرق از رئیس نهاد حکم خود را دریافت کرد |دبیر شورای مرکزی کانون های دانش آموزی منطقه شرق و همچنين جنوب شرق …