بسته خبری// ویژه برنامه جذاب و جالب و خوب های ماه تبريک و مبارک رمضان در کانون های جوانان کرمان

بسته خبری// ویژه برنامه جذاب و جالب و خوب های ماه تبريک و مبارک رمضان در کانون های جوانان کرمان |بسته خبری// ویژه برنامه جذاب و جالب و خوب های ماه تبريک و مبارک …

شرکت اعضای جوانان و همچنين امدادگران و همچنين داوطلبان جمعیت هلال احمر شهرستان یزد در مراسم احیای شب قدر

شرکت اعضای جوانان و همچنين امدادگران و همچنين داوطلبان جمعیت هلال احمر شهرستان یزد در مراسم احیای شب قدر |شرکت اعضای جوانان و همچنين امدادگران و همچنين داوطلبان جمعیت هلال احمر شهرستان یزد در …

“قرارمهربانی” جوانان بشردوست قزوین در شب قدر

“قرارمهربانی” جوانان بشردوست قزوین در شب قدر |“قرارمهربانی” جوانان بشردوست قزوین در شب قدر از هلال ۱۴۷| طرح ملی “قرار مهربانی” توسط جوانان بشردوست کانون جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان قزوین اجرا شد. به …

مهلت ارسال آثار به ششمین جشنواره فیلم و همچنين عکس بشردوستی به اتمام رسید. |مهلت ارسال آثار به ششمین جشنواره فیلم و همچنين عکس بشردوستی به اتمام رسید. از هلال ۱۴۷| به نقل از …